Tags:

รูปแบบคราวนี้จะต่างออกไปจากสัมภาษณ์ของ Blognone ปกติเล็กน้อยนะครับ ขอแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

 • ผมจะเป็นคนคัดเลือกคำถามด้วยตัวเอง (ต่างจากเดิมที่ผู้ตอบเป็นคนเลือกคำถามเอง) และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกคำถาม
 • ผมไม่การันตีว่าตัวรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบเองโดยตรง อย่างไรก็ตามคำถามจะส่งถึงมือทีมงาน รมต. แน่นอน
 • เพื่อความสะดวกในการคัดแยกคำถาม กรุณาตรวจสอบคำถามที่มีคนตั้งไว้แล้วก่อน และไม่ถามซ้ำถ้าไม่จำเป็น
 • สุดท้ายขอย้ำว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลงานด้านนโยบายไอซีทีของประเทศ ดังนั้นขอช่วยตั้งคำถามที่เข้าข่ายด้วยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: กระทู้ใน forum, Thailand Political Base

Get latest news from Blognone

Comments

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 11 February 2008 - 19:48 #43035
KnightBaron's picture
 • ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสื่อ Internet และรูปแบบการเซ็นเซอร์สื่อ Internet ของเมืองไทยในปัจจุบัน
 • มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สื่อ Internet กลายเป็นสื่อพื้นฐานเช่นเดียวกับโทรทัศน์และวิทยุ

Random Nonsense

By: toandthen
WriterMEconomics
on 11 February 2008 - 21:33 #43050 Reply to:43035
toandthen's picture

ขอแอบเชียร์คำถามนี้!


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: evo on 9 March 2008 - 00:07 #45227 Reply to:43035

email address for ICT minister is minister@mict.go.th
if anyone like to post..

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 11 February 2008 - 19:56 #43037
AdmOd's picture

อยากถามว่า
รมต.คนใหม่นี้ ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางหรือทิศทางของ IT ในอนาคตอย่างไร? และมีแผนการพัฒนาวงการ IT หรืออยากทำอะไรในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนี้?

และอีกข้อคือ กระแส Social Network ที่มาแรง (เช่น Hi5) ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร?

By: moniguna on 11 February 2008 - 20:04 #43039
 • ในวาระของท่าน ท่านมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน OpenSource Software หรือไม่ อย่างไร
By: Framekung
iPhone
on 13 February 2008 - 19:45 #43315 Reply to:43039

สนับสนุนคำถามนี้ครับ

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 11 February 2008 - 20:55 #43041
Jonathan_Job's picture
 • ท่านคิดว่า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศไทย จะกลับไปเข้าร่วมโครงการ OLPC? ถ้าไม่ ท่านมีนโยบายอย่างไร เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนไทยได้เข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น?

 • ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ โครงการ Number Portability เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทอื่นได้
  โดยยังคงสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมได้? หากท่านสนับสนุน ท่านมีแนวทางอย่างไรในการประสานงานกับ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช) เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้?

 • ท่านสนับสนุนหรือไม่ หรือมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับโครงการ Telecom Pool หรือโครงการใช้โครงข่ายการสื่อสารร่วมกัน โดยโอนโครงข่ายที่มีอยู่แล้วของเอกชนมารวมกันเป็นโครงข่ายเดียว โดยให้รัฐเป็นผู้ดูแล และแบ่งให้เอกชนเช่าใช้?

By: lawender
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 12 February 2008 - 10:28 #43128 Reply to:43041

Number Portability จะเสร็จเดือนเมษานี้ครับ แล้วก็จะเริ่มใช้ได้เดือน พฤษภาคม
เดือนหน้าเค้าจะทำประชาพิจารณ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ แล้วตอนนี้ AIS, DTAC แล้วก็ True กำลังทดสอบระบบอยู่ครับ

อ่านดูเหมือนจะไม่ใช้ครอบคลุมแค่มือถือ แต่รวมไปถึงโทรศัพท์บ้านเลยทีเดียว

ผมอ่านมาจาก Post Today เมื่อวานนี้น่ะครับ

By: thunderbird on 12 February 2008 - 21:32 #43198 Reply to:43128

(ขอลบออกนะครับ กลัวจะรบกวนกระทู้ ขออภัยครับ >_<) แต่บ่นๆๆ และดีใจที่มี Number port. ซะทีครับ :)

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 13 February 2008 - 12:39 #43266 Reply to:43128
Jonathan_Job's picture

ผมเชื่อว่าในทาง technical น่าจะทำได้โดยไม่เกิดปัญหา
แต่ในปัญหาจะเกิดขึ้นในเชิง Policy & Politic สิครับ
เพราะแค่ปัจจุบัน Access Charge -> Intercon. Charge เนี่ย
TOT ก็ฟ้องกันแหลกลาน

ผมเลยไม่เชื่อว่าน Number Port จะออกมาให้ทันพฤษภานี้
ตราบใดที่ กทช ยังไม่สามารถคุมและยังไม่เด็ดขาดเรื่องสัมปทานเพียงพอ

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 11 February 2008 - 20:29 #43042
 • ท่านมีความเห็นอย่างไรกับปัญหาการแบ่งแยกชนชั้นด้วยดิจิตอล (digital divide แปลว่าอะไร?) ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางภูมิประเทศ (เมือง, ชนบท) การศึกษา อายุ และจะมีแนวทางป้องกัน หรือแก้ไขอย่างไร

 • บางครั้งคนเมืองมักจะใช้อินเทอร์เน็ตในการแสดงออกและยึดถือสังคมนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และมองว่าคนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้เป็นผู้ที่ไม่มีโลกทัศน์ ท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ได้ทั่วถึง โดยเฉพาะสารสนเทศภาครัฐ

iPAtS


iPAtS

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 11 February 2008 - 20:49 #43046
Jonathan_Job's picture

ท่านมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรและการให้สัมปทาน ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย อย่างไร?

ในปัจจุบัน บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ เป็นบริษัท ผู้ได้รับสัมปทานเพื่อให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้ตำแหน่งวงโคจรดังกล่าว แต่ทว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ตามโครงสร้างของบริษัทแม่ในปัจจุบัน คือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น มีแนวโน้มที่เป็นบริษัทต่างชาติ นั่นอาจกล่าวได้ว่า แนววงโคจรดังกล่าว ที่ได้รับจัดสรรให้กับประเทศไทยนั้น กำลังถูกใช้งานโดยบริษัทต่างชาติ ท่านมีความเห็นอย่างไรก็แนวคิดดังกล่าว? และมีแนวทางจัดการอย่างไร?

By: jane
AndroidUbuntu
on 12 February 2008 - 09:16 #43049
jane's picture
 1. IPv6 มีแผนรับมืออย่างไร และมีส่วนผลักดันเช่นไร
 2. Internet Exchange ภายในจังหวัด เช่น ทำ exchange ระหว่างหน่วยงานราชการ และ เอกชนที่สนใจ โดยไม่ต้องเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ กทม. ยกตัวอย่าง สาย fiber ระหว่างทางไป กทม. ขาด
 3. อยากให้นำ fiber มาวิ่งด้วย WDM แล้ว ซอยช่องขายในราคายุติธรรม
 4. โครงการ EDNET(MOE + Uninet) + Goverment network มีการลงทุน core network ร่วมกัน เพื่อให้ความเร็วอย่างน้อย 1Gbps ในระดับจังหวัด
 5. *(น่าจะทำร่วมกับข้อ 4)Internet โรงเรียน อย่างน้อย 100Mbps
 6. *(น่าจะทำร่วมกับข้อ 4)Internet มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1Gbps
 7. ทุกๆ หมู่บ้าน มี Internet ใช้(หรือใช้ที่โรงเรียน?)
 8. ติดตั้ง remote sensor ต่างๆ ทุกหมู่บ้าน เช่น sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ
 9. กล้องวงจรปิดในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เหมือนที่ยี่ปุ่นมีให้ดูเขาฟูจี

ผมมองหนักไปทาง network หน่อยนะครับ

By: Mr.JoH
Writer
on 11 February 2008 - 21:37 #43051
 • ท่านคิดว่าความพร้อมในด้านระบบเครือข่ายการสื่อสารพื้นฐานของประเทศไทยอยู่ในระดับใด? ท่านพึงพอใจหรือไม?่ ถ้าไม่พอใจ ท่านมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อบกพร่องตรงนี้อย่างไร?
 • ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีความก้าวหน้าทางด้าน IT ค่อนข้างสูง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีดังกล่าว? และท่านมีนโยบายอย่างไร ที่จะปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันด้าน IT ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในระดับโลก
 • นโยบายที่จะให้ภูเก็ตเป็นเมืองไอที จะมีการสานต่อหรือไม่
 • ท่านคิดว่าคนรุ่นใหม่ มีส่วนช่วยผลักดันหรือส่งเสริมศักยภาพด้าน IT ของไทยอย่างไร และท่านมีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มคนดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร ?
 • ในฐานะที่่ท่านจบนิติศาสตร์มา ท่านมีความเห็นต่อ พรบ คอม ปี50 อย่างไร มีจุดบกพร่องตรงไหนบ้าง และคิดว่าจะปรับปรุงจุดบกพร่องนั้นอย่างไร
 • ท่านเล่นเว็บหรือเปล่า

Lastest Science News @Jusci.net


Lastest Science News @Jusci.net

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 11 February 2008 - 21:44 #43053

ท่านคิดว่าบทบาทของกระทรวงไอซีทีต่อภาพรวมของการพัฒนาระดับของหน่วยงานของรัฐบาล (การจัดการฐานข้อมูล การจัดทำเว็บไซต์ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง การดำเนินธุรกรรมออนไลน์ ฯลฯ) จะสามารถผลักดันให้เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เพราะรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ เรื่องของ e-government นั้นสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนด้านเวลาของรัฐบาลได้มาก

By: babyham13 on 11 February 2008 - 22:28 #43058

น่าถามมากๆ นะ ว่ารัฐมนตรีท่านเล่นเวป ใช้อินเตอร์เนตรึเปล่า? คำถามนี้ไม่ถามนี่เคืองเลยนะเนี่ย เดี๋ยวจะเกิดกรณีเหมือนคนก่อน ผมว่าการที่ไม่เคยเล่นอาจทำให้ไม่เข้าใจระบบงาน IT ในหลายๆ อย่าง

By: revolution
AndroidUbuntu
on 11 February 2008 - 23:14 #43063
 1. การผลักดัน ICT ในประเทศไทย จะเริ่มต้นที่ตรงไหน เอกชน,รัฐ, หรือหน่วยงานมหาชน แล้วมีนโยบายที่จะทำอย่างไร
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) จะให้หน่วยงานใดดูแล และมุ่งเน้นไปทางด้านไหน wire หรือ wireless เพราะเหตุใด
 3. การที่หน่วยงานภาครัฐสำคัญหลายๆ แห่งในประเทศให้เอกชนทำระบบที่เกี่ยวกับความมั่นคง ท่านเห็นเป็นอย่างไรบ้าง
 4. หลายหน่วยงานภาครัฐ ให้เอกชนทำระบบธุระการแบบไม่รู้จบ จะมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างไร ให้ประสพความสำเร็จ
By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 11 February 2008 - 23:39 #43065
LazarusSP1's picture
 1. ทางกระทรวง มีแนวโน้มการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงตัวไหนมากกว่ากัน ระหว่าง Wi-Max กับ 3G
 2. ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ท่านมีแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในไทยอย่างไร
 3. กระทรวง ICT มีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน สารสนเทศน์อย่างไร และ สำหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพ ทางด้านICT ท่านมีแนวทางส่งเสริมหรือไม่ อย่างไร และ มากแค่ไหน
 4. ท่านคิดว่าประเทศไทย ควรสนับสนุน และ พัฒนา ประสิทธิภาพ ทางICT ด้านใดมากที่สุด
 5. อุตสาหกรรมใดบ้าง ที่กระทรวง ICT มีแผนสนับสนุน หรือกำลังปรับปรุงการสนับสนุน
 6. ท่านมีแนวทางการสนับสนุน และเพิ่มผลงานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไร
 7. ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงานของนักศึกษา ที่เรียนจบทางด้านสาย IT อย่างไร
By: mnop
Android
on 12 February 2008 - 01:15 #43088
 1. ถ้าถามคำถามยากไปแล้วท่านตอบไม่ได้ ท่านจะบล็อกเว็บ blognone.com ไหมค่ะ
 2. ไม่บล็อกไม่ได้หรือค่ะ

http://itshee.exteen.com/ -- whatever for life, love, death, and you know ... all that crap.

By: BLeAm on 12 February 2008 - 20:18 #43183 Reply to:43088

หุหุหุ อันนี้ตลกดี แอบกัดด้วยนิดนึง

By: beoy
iPhone
on 12 February 2008 - 01:33 #43094

ท่านมีนโยบาย/แนวทางการแก้ไขอย่างไร/เริ่มอย่างไร เพื่อที่จะช่วยรณรงค์การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่นอกเหนือจากการให้การศึกษาและปลูกฝั่งตั้งแต่เด็กๆ ว่าเป็นสิ่งไม่ดี

ข้อสังเกต คนที่ไม่รู้จะตอบอะไร เวลาตอบคำถามประมาณนี้ มักจะยกเรื่องการศึกษามาอย่างเดียว เลยอยากเห็นวิสัยทัศน์ของท่านซักหน่อยว่าท่านรู้เรื่องด้าน IT โดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์อย่างไรบ้าง ... ไม่ได้หวังอะไรมากครับ แต่อยากให้ท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันมันมีทางเลือกอะไรที่เราจะหยิบมาช่วยแก้ปัญหาได้บ้างก็พอ ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกหรอก กว้างๆ เข้าไว้ก็พอแล้ว

By: ellevoid on 22 February 2008 - 11:21 #43987 Reply to:43094

เห็นด้วยกับที่ว่าให้ตอบนอกเหนือจาก การปลูกฝังตั้งแต่เด็ก การให้การศึกษาครับ

By: saknarak
Android
on 12 February 2008 - 01:39 #43095
saknarak's picture

อ่าน background ของท่านก่อน ถ้าคำถามยากไป อาจเป็นปัญหา
แต่เชื่อว่าทีมงานท่านคงช่วยท่านได้

http://www.matichon.co.th/prachachat/news_title.php?id=1505

By: Fiyen on 12 February 2008 - 22:55 #43205 Reply to:43095

^^

By: beoy
iPhone
on 12 February 2008 - 01:43 #43096

หลายๆ ครั้งที่บริษัทไอทีใหญ่ๆ ในต่างประเทศประกาศออกมาว่ามีความต้องการขยายบริษัทมายังประเทศในแถบเอเชีย แต่ปรากฎว่าประเทศไทยมักจะไม่เข้าข่ายประเทศที่ถูกนำเสนอ ทั้งๆ ที่บุคลากรไอทีของไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ประเทศอื่นในทวีปเดียวกัน ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใด เป็นผลดี/ผลเสียที่ประเทศเราไม่ได้ถูกเสนอชื่ออย่างไร (อยากให้ระบุทั้งข้อดีและข้อเสีย) ถ้าดีเป็นเพราะอะไร ถ้าผลเสียแนวทางแก้ไขคือ?

การบล็อกเวปไซต์เป็นหัวข้อที่คนพูดถึงกันเยอะว่าทำถูกต้องแล้วหรือ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีกฎเกณฑ์อย่างไร/อะไรเป็นตัวชี้วัดในการบล็อกเวปไซต์เหล่านั้น อ้างอิงจากยุทธศาสตร์หนึ่งของ ICT ที่ต้องการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรของประเทศ ท่านคิดว่ามันไม่ขัดกันหรือกับการปิดกั้นไม่ให้ได้รับข่าวสารจากภายนอก

By: ABZee on 12 February 2008 - 04:41 #43103

ผมคิดว่าถ้าท่านต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแล้ว การแก้ไขข้อมูลที่เสียหายของท่านนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของท่านนะครับ

เข้าประเด็นเลยนะ

 • เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้สะดวกกว่าแต่ก่อน และหลายครั้งข้อมูลเหล่านั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนรับรู้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่ขัดแย้งนี้

 • และจากข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ตนั้นเอง ทำให้มีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปริญญาเอกของท่าน และกล่าวหาว่าท่านได้ซื้อปริญญามา เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ท่านเคยศึกษามีชื่อเสียงด้านการขายปริญญา และถูกศาลสั่งปิดไปเมื่อปลายปี 2546 อยากให้ท่านช่วยชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าว

PoomK

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 12 February 2008 - 08:07 #43112

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการที่หน่วยงานรัฐพยายามนำข้อมูลขึ้น Internet แต่ขาดความรู้ด้าน IT ทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกัน ดังตัวอย่าง http://www.google.com/search?q=filetype%3Apdf%20site%3Agpa.moe.go.th

By: beoy
iPhone
on 12 February 2008 - 14:12 #43154 Reply to:43112

โอ้ .. เพิ่งลองกด Link ตามเข้าไป น่ากลัวจริงๆ ใครมีชื่ออยู่ในลิสต์บ้างเนี่ย

By: Fiyen on 12 February 2008 - 22:51 #43204 Reply to:43112

อืม

By: noyzilla
Android
on 12 February 2008 - 08:29 #43114
 1. ท่านเล่น Internet มั้ยครับ
 2. ท่านใช้ Email หรือป่าว

Noyzi!!a's Blog

By: invisible
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 12 February 2008 - 08:53 #43118

ท่านมีนโยบายในการผลักดันให้ชาวไทยสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตอย่างไร

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
on 12 February 2008 - 09:55 #43125
pittaya's picture

มีนโยบายออกมาแล้วครับ มีสนับสนุน opensource / กฎหมายป้องกันความเป็นส่วนตัวด้วย
“มั่น” ชงนโยบายไอซีทีฉบับเพื่อแผ่นดิน

.


pittaya.com

By: sugree
FounderWriterAndroidBlackberry
on 12 February 2008 - 10:16 #43126
 1. มีนโยบายพิเศษให้ SIPA หรือไม่
 2. อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนมาตรฐานของภาครัฐ เช่น OOXML ODF
By: lastone
Android
on 12 February 2008 - 10:48 #43130

ขอเแบ่งเป็นภาครัฐกับเอกชน

ภาครัฐ
- ท่านเห็นด้วยกับแจกคอมฯ 1 เครื่องของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่
- ถ้าเห็นด้วย คิดว่าให้ทางกระทรวงไอซีทีเป็นผู้ร่วมพิจารณาสเปกและประเมินความต้องการของแต่ละโรงเรียนหรือไม่ (ไม่รู้ว่าทำอยู่แล้วหรือเปล่า)
- ท่านมีนโยบายการใช้ workflow ช่วยในการทำงานของหน่วยงานรัฐอย่างไร (เห็นว่าหน่วยงานต้องรอ approve งานจากหัวหน้าหน่วยงานบ่อยมาก ล่าช้ามากๆ และไม่ค่อยจะอยู่กันไม่รู้ทำไม)
- ท่านนโยบายการนำ OpenSource Software/Free software มาใช้ในหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้าง
- ท่านคิดว่าจะส่งเสริมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรในหน่วยงานของรัฐ
- ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้มีการจัดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรัฐทุกระดับ
(นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีการยกเว้น ผลคะแนนสามารถตรวจสอบได้เหมือนผลสอบ entrance)
- ท่านมีแผนงานการทำงานกับ sipa อย่างไร

ภาคเอกชน
- ท่านมีแผนงานการส่งเสริมบริษัท softwate ของไทย(ไม่รวมถึงบริษัทข้ามชาติ และบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ) อย่างไร
- ท่านคิดเห็นอย่างไรกับ outsource hub ในประเทศไทย ถ้าเห็นด้วยจะผลักดันอย่างไร
ส่วนใหญ่ถามกันไปเยอะแล้ว ขอบคุณที่กรุณาตอบ

http://last0ne.multiply.com

By: karncore on 12 February 2008 - 11:08 #43133

ถ้า Software Park เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนผลักดันหลัก

ถามว่า

ทำไม Course Training ที่ Software Park จัดขึ้นแต่ละ Course มันแพงระเบิดเทิดเถิงมาก ๆ ไหนว่าจะสนุบสนุนและผลักดัน IT Thai ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้กับองค์กรที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลจึงไม่เอื้ออำนวยกับบุคคลในสายอาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือบุคคลที่สนใจ

ประมาณนี้ครับ
แต่ถ้า Software Park ไม่ใช่ของรัฐบาลหรือมีส่วนเล็ก ๆ ที่ไม่มีอำนาจพอที่จะ Action อะไรได้ ก็ไม่ถามครับ

ดูค่า Cource หล่ะกัน วันละ 3000 บ้าง 3 วัน 22000 บ้าง
จะไป Update ตัวเอง ไม่กล้าเลย

ขอบคุณครับ

By: Mhee
Android
on 12 February 2008 - 11:47 #43143 Reply to:43133

Software Park ขึ้นกับกระทรวงวิทย์ครับ ไม่ได้ขึ้นกับ กระทรวง ICT

Mheenote

By: atjr
AndroidRed HatUbuntu
on 12 February 2008 - 11:51 #43145
atjr's picture

ในฐานะที่กระทรวง ICT มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับ technology และ สาระสนเทศ โดยตรง มีคำถาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ครับ

 1. ท่านรมต มีแผนงานในการ ทำงานในด้านนี้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ประเทศมีความได้เปรียบ ทางเทคโนโลยี เืพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
 2. ท่านรมต ครับ จากแผนงานข้างต้น ท่านรมต. จะมีแผนงานอย่างไร ทำให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างไร และ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไร และเราจะเริ่มเห็นผลสำเร็จของแผนงานนี้เมือไหร่
 3. ท่านรมต ครับ เนื่องจากประเทศเราต้องนำเข้าสินค้า High technology เป็นมูลค่ามหาศาล (ทั้ง Software & Hardware ; อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้านพลังงาน อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ อาวุธ เป็นต้น) เพื่อใช้ในภาคเอกชนและภาครัฐ ท่านมีนโยบาย และ แนวทาง เพื่อแก้ไขอย่างไรสำหรับเรื่องนี้
 4. ท่านรมต ครับ ในช่วงปีแรก อะไรจะเป็น แผนงานเร่งด่วนที่ท่าน จะผลักดันให้เห็นผลอย่างแรก ครับ
 5. ท่านรมต ครับ สุดท้ายจริงๆ ทางกระทรวงจะมีแนวงานและวิธีการอย่างไร ในการสนับสนุนให้การทำงานของรัฐบาล หน่วยงานราชการ มีความโปร่งใสในการทำงาน มีข้่อมูลที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ และ สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ตัวอย่าง "เวปของกองสลาก สามารถตรวจรางวัลได้ หลังจากออกรางวัล ไม่กี่ชั่วโมง" เราจะมีโอกาสตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการ แบบนี้หรือไม่ ประชุมเสร็จ ประชาชนสามารถ เข้าไปอ่านรายละเอียด และ ผลการประชุมได้ เป็นต้นครับ

เท่านี้ถ้าตั้งใจตอบ ก็คงเหนื่อยแล้วครับ ขอแจมเท่านี้ครับ

By: melodigaman
Windows Phone
on 12 February 2008 - 12:19 #43148
melodigaman's picture

ท่านรู้จักหรือเคยเล่น"Torrent" ไหม? ท่านทราบมากน้อยแค่ไหน

เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ"Torrent" ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้.

By: narok119
ContributoriPhone
on 12 February 2008 - 12:54 #43150

ต้องร้องเพลง อยากรู้แต่ไม่อยากถาม(กลัวรับมันไม่ไหว)

ปล.พูดเล่นนะครับ
พอดีไม่มีอะไรจะถาม เห็นคนอื่นถามไปหมดแล้ว

By: ballsaii
ContributorBlackberryUbuntu
on 12 February 2008 - 14:18 #43155

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การใช้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นกับ internet และมีแนวทางในการจัดการ เรื่องกฏหมายกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการจัดการปัญหา สินค้าละเมิดลิขสิทธ์และทรัพสินทางปัญญา และแนวโน้มการส่งเสริม อุตสหกรรมซอฟแวร์ในประเทศจะดำเนินในทิศทางใด และบทบาทของประเทศไทยในด้าน ICT ต่อภุมิภาคนี้ ขอณคุณมาก


บีเบี้ยวกับบีบึ้ง

By: keng-JA
iPhone
on 12 February 2008 - 20:29 #43184

อ่านเจอในหนังสือพิมพ์ หรือ ฟังข่าวจากโทรทัศน์

"ผลักดันให้เกษตรกรทุกคนมีคอมพิวเตอรร์ใช้งาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และวางแผนด้านการตลาด"

ได้แต่คิดอยู่ในใจเลือกคนผิดมารึป่าวเนี้ย

IT ไทยคงไม่ต่างอะไรไปจากเดิม

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 12 February 2008 - 20:40 #43186 Reply to:43184
AdmOd's picture

ผลักดันให้ทำบัญชีรายรับ-จ่ายได้ผลเยอะกว่าครับ

By: ellevoid on 22 February 2008 - 11:28 #43989 Reply to:43186

เห็นด้วยครับ ผมว่าก่อนจะแจกคอมให้ท่านทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้ภาษาอังกฤษก่อนจะดีกว่าครับ (ถ้าทำให้คนไทยรู้ภาษาอังกฤษทุกคนนั้นยากไป ก็ให้สื่อทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษถูกแปลเป็นภาษาไทยแทนละกันครับ)

By: เชกูวารา on 12 February 2008 - 20:52 #43188

ในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย แต่กลับต้องมารับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คิดว่า กฎหมาย ควรเกี่ยวพันหรือ มีบทบาทอย่างไรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกบ้างหรือไม่ นอกเหนือจากการ "เซ็นเซอร์และควบคุม" (ซึ่งดูเหมือนก่อนหน้านี้ เป็นหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายหลักของกระทรวงนี้)

 • คิดอย่างไรกับ พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ ที่พึ่งประกาศใช้ คิดว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องพัฒนา หรือแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ และอย่างไร

 • มีนโยบายอย่างไรในการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ อย่างเป็นรูปธรรม (ประเด็นเกี่ยวกับ ประกาศและกฎกระทรวง รวมทั้งการอบรมความรู้ความสามารถเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน)

 • มีแนวคิดอย่างไร ต่อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตัวอื่น ๆ ที่เหลือ (พรบ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสาร, พรบ. เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน, พรบ. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือ กระทรวงมีมาตรการหรือไม่ อย่างไร ที่จะผลักดันให้กฎหมายเหล่านี้เดินหน้าต่อ จนประกาศใช้ได้ในที่สุด

 • สุดท้าย มีคำพูด วิสัยทัศน์ หรือความเข้าใจต่อวงการนี้ มาแสดงบ้างหรือไม่ ? เพื่อที่จะทำให้ผู้คนในวงการไอที เชื่่อมั่น หรือสบายใจได้ว่า นักกฎหมายก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้

.......

BioLawCom.De

By: macxide
iPhoneAndroid
on 13 February 2008 - 10:59 #43252

แนะอยากให้ถามเรื่องกลุ่มนี้นะครับ 1. เมื่อไหร่ 3G, UMTS, HSDPA จะได้ใช้ครับ 2. อยากให้ยกเลิก พรบคอมพิวเตอร์เสียให้หมด เพราะไม่มีประโยชน์เลย โลกสาธารณะของคนไทย โดยกฏหมายบีบ ควรยกเลิกครับ ไม่แนะให้ถาม 1.Social Network เป็นอันขาด เพราะท่านะจะไป Block ทุกเวป

(*FIREFOX)

macXide Get idea to the Future

By: pras on 13 February 2008 - 12:35 #43264

ท่านรับตำแหน่งนี้เพราะอะไร คิดว่าประเทศจะได้อะไรบ้าง จากท่าน

By: Thaina
Windows
on 13 February 2008 - 14:47 #43288
 • ท่านคิดว่าซอฟท์แวร์ประเภท เกม คืออะไร และท่านมีความเห็นอย่างไรต่อซอฟท์แวร์ประเภทนี้ครับ

 • ท่านมีความคิดเห็นต่ออุตสาหกรรมซอฟท์แวร์เกมอย่างไรครับ

 • ท่านมีแนวทาง หรือนโยบายอะไร ที่จะทำให้อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ของประเทศไทยแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ครับ

 • ท่านคิดว่าอนาคตของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในโลกจะเป็นอย่างไร และประเทศไทยควรกำหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการ อย่างไรบ้างครับ

 • ท่านคิดว่าการควบคุมสื่อลามกอย่างในปัจจุบัน เป็นวิธีที่ถูกต้องจริงหรือไม่ และคิดว่าจะมีการจัดการประชุมร่วมกับประชาชนอย่างจริงจังได้หรือไม่ หากว่าจะมีวิธีที่ดีกว่าเพื่อจะร่วมกันควบคุมสื่อลามกให้เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่

By: Thaina
Windows
on 13 February 2008 - 14:57 #43290
 • ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมด(หมายถึงของทุกๆคน) ให้เป็นนโยบายของท่าน
  หรือเป็นนโยบายของกระทรวง ICT
  หรือเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ ครับ?

(หมายถึง ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่อไป หรือเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายเหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่)

By: kkn on 13 February 2008 - 18:25 #43311

ท่านมีนโยบายอย่างไรในด้่านการกระจายหรือให้ความรู้ด้าน IT เป็นต้นว่า
1.ราคาของสื่อการเรียนการสอนทางด้าน IT มีราคาสูงมาก
2.ราคาค่าเล่าเรียนต่อคอร์สต่างๆทางด้าน IT มีราคาสูงมาก

ป.ล.หลายๆคนอาจจะติงว่าท่านมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน
แต่ผมเข้าใจว่า ท่านมีหน้าที่บริหาร ขอเพียงรู้ว่างานชิ้นใดจะมอบให้ใครทำได้ เท่านั้นก็พอ

By: Nice
ContributorAndroidWindows
on 13 February 2008 - 20:51 #43320

(ค่อนข้างไร้สาระ)
เมื่อไรจะเลิกบล็อค mashable.com คะ? เบื่อการท่องผ่านพร็อกซี่แล้ว

Nice - SE7ENize.com


@NiceThai

By: bow_der_kleine
WriterAndroidUbuntu
on 14 February 2008 - 06:01 #43350
bow_der_kleine's picture
 • ท่านคิดว่าตั้งแต่กระทรวง ICT ได้รับการก่อตั้งมา เคยทำประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง ทั้งต่อคนที่อยู่ในวงการไอทีไทย ต่อภาคอุตสากรรมไอที ต่อภาคการศึกษาที่เป็นผู้ผลิตบุคคลากร และต่อภาครัฐเอง ที่ควรนำความรู้ทางด้านไอทีไปใช้ในการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด (เปิดโอกาสให้โชว์ผลงาน)้

 • ท่านคิดว่าอะไรคือจุดอ่อน และจุดแข็งในวงการไอทีไทย และจะนำจุดอ่อนจุดแข็งเหล่านี้มาปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย ของภาครัฐอย่างไร

 • ท่านคิดว่าทางรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐควรทำอย่างไร ถึงจะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในวงการไอทีไทยได้เร็วที่สุด
  อะไรคือเหตุผลที่ท่านคิดว่าวิธีการของท่านจะปฏิบัติได้ผล ท่านคิดว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้าง และท่านจะมีแนวทางในการรองรับ และแก้ไขปัญหาอย่างไร

 • ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบล็อกเวบไซท์ ท่านคิดว่าการบล็อกเวบไซท์เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นเจตน์จำนงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เพราะเหตุใด ทางภาครัฐมีบรรทัดฐานอะไรในการตัดสินใจบล็อกเวบไซท์ และบรรทัดฐานเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

 • ไม่ทราบว่าขณะนี้มีหน่วยงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจหน่วยงานใดบ้าง ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาวงการไอทีไทย แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร และแนวทางในการทำงาน รวมไปถึงนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นคืออะไร

 • เหตุใดหน่วยงานภาครัฐจึงไม่ใช้รูปแบบเอกสารแบบมาตรฐานเปิด (ODF) ในการดำเงินงานต่าง ๆ ทั้งที่การใช้รูปแบบเอกสารแบบมาตรฐานเปิด เป็นการเปิดโอกาสเรื่องความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนส่วนใหญ่ และป้องกันไม่ให้รัฐบาลผูกติดการใช้ซอพท์แวร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

 • ท่านคิดอย่างไรกับกับการที่เวบไซท์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอย่างหนึ่ง) เป็นเวบไซท์ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน ข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมี usability ที่ต่ำ

BioLawCom.De

By: khajochi
WriteriPhoneIn Love
on 14 February 2008 - 10:21 #43363
khajochi's picture
 • นโยบาย ICT เก่าๆที่แล้วๆมาไม่ค่อยจะมีผลงานหรือใช้ได้เลย ตั้งแต่เครือข่าย MOC , DOC หรือจะเรื่องคอมพิวเตอร์ในชนบท
  ท่านคิดว่านโยบายที่ท่านได้แถลงออกไปนั้นจะมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ?

---
Khajochi Blog : It's not a Bug ... It's a Feature


แฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์ | MacThai.com

By: adamy
iPhoneAndroidBlackberryUbuntu
on 15 February 2008 - 00:55 #43403

ในฐานะที่ผมทำงานด้านสื่อออนไลน์ เลยอยากจะถามท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผมครับ

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสุราและสารเสพติดนั้นมีผลในขอบข่ายสื่ออินเตอร์เน็ตหรือไม่ครับ ?
 • ผมอ่านจาก manager.co.th ว่าทาง กทช เรียกผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตทีวีว่า "สูญญากาศของวงการสื่อ" นั้นอยากทราบความคิดเห็นจากท่านรัฐมนตรีครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ แล้วทำอย่างไรประชาชนจะได้รับอิสระในการแสดงความคิดเห็นและในขณะเดียวกันก็ปกป้องเยาวชนจากผู้ที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในทางที่มอมเมาเยาวชน
 • อยากทราบว่าทางภาครัฐคิดอย่างไรกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อภาครัฐในอินเตอร์เน็ต ทั้งในรูปแบบของพื้นที่เว็บไซต์สาธารณะและการแสดงความคิดในพื้นที่เว็บไซต์ส่วนบุคคล
 • มีทางที่ภาครัฐจะสนับสนุนลิขสิทธ์เสรีต่างๆเช่น Creative Commons และอื่นๆหรือเปล่าครับ ? และสนับสนุนอย่างไร ?

และคำถามทั่วไปนะครับ

 • จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางรัฐบาลจะนำ Software เสรีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธ์มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการ และจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ?
 • จะมีการสนับสนุน Nectec และ Sipa ในรูปแบบใดบ้าง ?
 • ที่ปรึกษาของท่านมีใครบ้างครับ ? แล้วที่ปรึกษาคนนั้นๆช่วยให้คำปรึกษาในด้านใดบ้างครับ ?
 • ปัจจุบันรัฐได้มองเห็นการขยายตัวของผู้ใ้ช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร ? และรัฐจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวนี้อย่างไรครับ ?
 • ประชาชนจะได้รับอะไรบ้างจากนโยบายของท่าน ?

คำถามตามนี้ครับผม ... ควรไม่ควรโปรดพิจารณาด้วยครับ : )

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

:: Take minimum, Give Maximum ::

By: mrfreeman on 15 February 2008 - 11:09 #43412

ในสมัยของท่าน
- จะได้เห็น OS แห่งชาติหรือเปล่าครับ
- จะมีนโยบายปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิอย่างไร
- จะมีการส่งเสริมธุรกิจลแะภาครัฐที่ใช้ OpenSource อย่างไร (ธุรกิจที่พัฒนาโปรแกรมด้วย OpenSource เช่นพัฒนาโปรแกรม POS ด้วย OpenSource หรือ ธุรกิจที่มีการใช้งาน OpenSource เช่น ใช้ OpenOffice.org ในธุรกิจ)
- เวปของแต่ล่ะกระทรวงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง (คือ บางเวปก็เข้าไม่ได้ครับ แฟนจะทำรายงานแล้วเปิดไม่ได้ หาข้อมูลไม่ได้ครับ ส่วนตัวผมจะบอกว่าบางเวปก็เป็นลิเก น่าจะมีมาตรฐานของการทำเวปที่เป็นของรัฐครับ)

เดี๋ยวผมคิดอะไรได้เพิ่มจะมาเขียนอีกครับ

By: evo on 9 March 2008 - 00:06 #45226

Email พณฯ รมว minister@mict.go.th ครับ