Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มนักวิจัยของ Georgia Electronic Design Center (GEDC) ใน Georgia Tech ได้แสดงตัวอย่างการวิจัยในการปล่อยข้อมูลผ่าน Wi-Fi ด้วยความเร็วที่คงที่ถึง 15Gbps ณ ระยะ 1 เมตร ถึงแม้จะอยู่ในการวิจัยช่วงเริ่มต้น สัญญาณอาจจะมีตกเล็กน้อยเมื่อมีการเพิ่มระยะทางเพียงนิดเดียว (10Gbps ณ ระยะ 2 เมตรและ 5Gbps ณ ระยะ 5 เมตร)

นักวิจัยยังกล่าวว่าสามารถส่งหนังดีวีดีเรื่อง Beaches ไปยังมือถือภายในเวลา 5 นาที อย่างไรก็ตามสัญญาณนี้ใช้ความถี่สูงที่ 60GHz ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านร่างกายมนุษย์ได้ ตอนนี้ระบบนี้ถูกตั้งชื่อเป็น 802.15.3C ซึ่งอาจจะถูกใช้่ในการรับส่งถ่ายเนตเวิร์กส่วนตัว

นักวิจัยยังมีแผนที่จะทำให้การส่งสัญญาณนี้กินพลังงานน้อยลง และมีแบนด์วิธที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากสามารดดาว์นโหลด X-Files 9 seasons ได้ภายใน 1 นาที

ที่มา - Engadget.com

ปล. ไม่รู้ Tags ถูกไหมครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: mk
FounderAndroid
on 23 July 2007 - 14:13 #27541
mk's picture

ปกติใช้แท็ก Wireless ครับ

แก้ตัวสะกด - Wi-Fi มีขีด - แบนด์วิธ ภาษาไทย

By: molek
WriteriPhoneWindows Phone
on 23 July 2007 - 14:32 #27543 Reply to:27541
molek's picture

ขอบคุณมากเลยครับ


http://www.digimolek.com

By: tomazzu
AndroidUbuntu
on 24 July 2007 - 01:33 #27582

แรงจริงหนอ...

ไทยแลน ต้องรอต่อไป