Tags:
Node Thumbnail

จาก ข่าวเก่า ที่บอกว่าจะมีการใช้ระบบแฟ้ม ZFS (Zettabyte File System) ของ Sun เป็นระบบแฟ้มหลักของ Mac OS X 10.5 (Leopard) นั้น ทางด้าน Apple (โดย Brian Croll, ผู้อำนวยการอาวุโสด้านทำการตลาดให้ Mac OS) ได้ออกมาบอกยืนยันว่า จะไม่มีการใช้ ZFS เป็นระบบแฟ้มหลักบน Leopard โดยจะยังคงใช้ระบบแฟ้มเดิมของ Apple (HFS+) ต่อไป

มีคนตั้งข้อสังเกตว่า การบอกว่าจะใส่ ZFS เข้าไปใน Leopard เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะ ZFS ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในระดับ Consumer ธรรมดา แถมยังกินพลังประมวลผลเยอะอีกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า จะยังมีการ implement ZFS ใน Leopard อยู่โดยจะเป็นแค่ "อ่านอย่างเดียว" หมายความว่า ถ้าหากว่ามีดิสก์ทีใช้ระบบแฟ้ม ZFS เข้ามาในระบบ ระบบก็จะสามารถอ่านได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ทำการเขียนลงไป

งานนี้ถ้าอยากใช้งาน ZFS เต็มๆ คงต้องไปใช้ Solaris แทนแฮะ

ที่มา - InformationWeek

Get latest news from Blognone