Tags:
Node Thumbnail

Groupon รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2012 มีรายได้รวม 638.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า แต่กลับมาขาดทุนอีกครั้ง 80 ล้านดอลลาร์ หลังจากช่วงไตรมาสระหว่างปีมีกำไรมาตลอด

ซีอีโอ Andrew Mason กล่าวว่าตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาสถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าลูกค้ายังคงรักใน Groupon ซึ่งในปี 2013 นี้ Groupon จะลงทุนเพิ่มเติมในทุกโอกาสที่ลูกค้าให้ความสนใจ

มีรายละเอียดที่น่าสนใจคือคำสั่งซื้อของ Groupon ตอนนี้ 40% มาจากบนโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ลูกค้าที่ซื้อดีลและสินค้าจากอีเมลลดลงเหลือไม่ถึงครึ่ง สิ่งที่นักวิเคราะห์ค่อนข้างกังวลต่ออนาคตบริษัทคือรายได้ของ Groupon ตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการขายดีลคูปอง แต่มาจากการขายสินค้าทั่วไปที่เรียกว่า Groupon Goods ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่าการขายดีลมาก โมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปนี้ยังทำให้ Groupon กลายเป็นอีคอมเมิร์ซที่แข่งในตลาดเดียวกับ Amazon ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดยตรงมากขึ้น

ที่มา: Groupon, Reuters และ Business Insider

Get latest news from Blognone

Comments

By: juliusds
AndroidUbuntuWindows
on 28 February 2013 - 11:11 #546432
juliusds's picture

ถ้าขายให้ google ตั้งแต่ตอนนั้นคงสบายแฮไปแล้ว

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 28 February 2013 - 11:48 #546453

ท่าจะไม่รอด