Tags:
Topics: 

ยิ่งใกล้ปีใหม่ คนยิ่งน้อย เดี๋ยวไม่ยุติธรรม จบข่าว

โหวต

Get latest news from Blognone

Comments

By: rach on 25 December 2006 - 12:55 #14796

ปีนี้ของโหวตให้เป็นปีของ Web 2.0, Ajax ครับผม