ภาพประกอบ: 
เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.winnertelecom.co.th หรือ www.facebook.com/WinnertelecomGroup
แนะนำองค์กร: 

บริษัทวินเนอร์ เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี 2546 โดยเริ่มจากร้านเล็กๆ
ใช้ชื่อ วินเนอร์โฟน เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์ ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญ จึงได้ขยายธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเต็มตัว โดยจดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วินเนอร์เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ จำกัด” โดยได้นำสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และสินค้า IT ที่ทันสมัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศมาจัดจำหน่าย ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแนะนำลูกค้าด้วยความจริงใจ และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจ
จึงทำให้เห็นว่า บริษัท วินเนอร์ เทเลคอม กรุ๊ป จำกัด มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้า IT ที่ทันสมัย สามารถดูแลให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามความต้องการและให้การ บริการหลังการขายทางด้าน Software และ Hardware ด้วยพนักงานที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรมจนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน การใช้งาน เทคโนโลยี และโปรแกรมมือถืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ที่อยู่องค์กร: 

กรุงเทพ

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
winner
Get latest news from Blognone