Tags:
Node Thumbnail

GPLv3 นั้นเพิ่งมีการเปิดให้แสดงความเห็นเป็นรอบที่สองไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นที่น่าสนใจคือ ไลนัส โทรวัลซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการลินุกซ์นั้นแสดงท่าทีที่ชัดเจนที่จะไม่เปลี่ยนจาก GPLv2 ที่ลินุกซ์ใช้อยู่เดิมไปเป็น GPLv3 แต่อย่างใด

โดยจุดที่ไลนัสไม่เห็นด้วยหลักๆ เลยคือการที่ GPLv3 ห้ามไม่ให้ผู้ผลิตป้ิองกันการลงซอฟต์แวร์อื่นนอกจากซอฟต์แวร์ที่ออกโดยผู้ผลิตเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ลินุกซ์จำนวนไม่น้อยใช้หลักการนี้ในการจำกัดสิทธิการลงซอฟต์แวร์

อีกจุดหนึ่งที่ไลนัสต่อว่าต่อ FSF ที่ริชาร์ด สตอลแมนเป็นผู้นำอยู่คือการไม่ยอมรับฟังความเห็นจากภายนอกเลย แม้จะมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแสดงความเห็นจำนวนมาก แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีการรับความเห็นเข้าไปมีผลต่อ GPLv3 นี้อย่างเป็นรูปธรรม

ลินุกซ์เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ไลเซนส์แบบ GPLv2 อยู่ การเปลี่ยนไปใช้ GPLv3 หรือไม่จึงอาจเป็นการชี้นำโลกโอเพนซอร์สที่มีผลค่อนข้างสูงทีเดียว

ริชาร์ด สตอลแมนเคยอธิบายเรื่องของ GPLv3 ไว้ในงาน FOSDEM ที่ผมแปลบทพูดเป็นภาษาไทยไว้แล้ว

ที่มา - C|Net

Get latest news from Blognone