Tags:
Node Thumbnail

ตำรวจเกาหลีใต้บุกค้นสำนักงานกูเกิลในกรุงโซล จากการสงสัยว่าบริการ AdMob ของกูเกิลนั้นจะแอบเก็บข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่กรณีของ Android นั้นดูจะไม่เกี่ยวข้องกับการบุกค้นครั้งนี้แต่อย่างใดเพราะ Android ขอผู้ใช้ก่อนส่งข้อมูลกลับไปยังกูเกิล

ตำแหน่งของผู้ใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการแสดงโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นในประเด็นแรงจูงใจก็นับได้ว่ากูเกิลมีแรงจูงใจที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ แต่ข่าวในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นๆ จากฝั่งตำรวจว่าได้เบาะแสอะไรจึงเชื่อว่า AdMob ใช้ข้อมูลตำแหน่งโดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้า

ที่มา - Mobiledia

Get latest news from Blognone

Comments

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 4 May 2011 - 03:41 #284870

ต่อให้เก็บจริง ข้อมูลมันก็ไม่น่าอยู่ที่สำนักงานในเกาหลีนะ - -"

แต่งานนี้ daum กับ naver ยิ้มแน่ lol

By: kswisit
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 4 May 2011 - 09:12 #284904 Reply to:284870

NATE ด้วยไหม?


^
^
that's just my two cents.

By: AMp
In Love
on 4 May 2011 - 10:11 #284920

ค้นแล้วจะเจอมั้ยล่ะนั่น - -''