เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.opendream.co.th
แนะนำองค์กร: 

โอเพ่นดรีม เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้งานได้และยังสามารถสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตัวเองได้

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

สนใจว่า Internet และการสื่อสาร จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร * ไม่เกรงกลัวที่จะปกป้องเสรีภาพในความเชื่อของตัวเองและเคารพเสรีภาพในความเชื่อของคนอื่น * ไม่เกรงกลัวต่อการต้องไป ไล่ code/แก้ code/ต่อยอด code คนอื่น * เรียนรู้ได้เร็ว * เชื่อมั่นว่าความมั่นคงสร้างได้ด้วยตัวเอง

ที่อยู่องค์กร: 

299/92 Areeya Mandarina, Suttisarn Winijchai Rd. Samsennok, Huaykwang Bangkok 10310.
Global Location

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
info@opendream.co.th
Get latest news from Blognone