Tags:

ลองเข้าไปอ่านข่าวนี้กันดูนะครับ
บอร์ดกทช.ยึดมติเดิมโทรใน-นอกเครือข่ายราคาเดียว - ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ใครสับสนเหมือนผมมั่ง 2 สัปดาห์ ก่อน ออกมาบอกว่าให้ระงับไว้ก่อน วันนี้ออกมาบอกว่า ตกลงคงมติเดิม งงงงงงง ครับพี่น้อง

Get latest news from Blognone
By: rulaz07
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 27 May 2010 - 10:57 #179847

ไม่ไหวจะเคลียร์

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 27 May 2010 - 11:21 #179857 Reply to:179847
Perl's picture

+อ่อนเพลียจะพูด

By: paipure on 27 May 2010 - 11:30 #179860 Reply to:179857
  • เกาตูดแล้วดม
By: nuclearlab
In Love
on 27 May 2010 - 12:03 #179878 Reply to:179860
nuclearlab's picture

อมแล้วบ้วนทิ้ง

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 27 May 2010 - 12:43 #179891 Reply to:179878
winggundamth's picture

จะกลิ้งหลุนหลุน


I will change the world, to the better day.

By: toandthen
WriterMEconomics
on 27 May 2010 - 16:17 #179980 Reply to:179891
toandthen's picture

ขนุนหล่นใส่หัว


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: Thaina
Windows
on 27 May 2010 - 16:26 #179983 Reply to:179980

จะมั่วไปถึงไหน...

By: ozonenetwork
Android
on 27 May 2010 - 17:50 #180019 Reply to:179983
ozonenetwork's picture

อะไรฟะเนี่ย

By: Priesdelly
ContributorAndroidWindows
on 27 May 2010 - 19:01 #180036 Reply to:180019
Priesdelly's picture

นัวเนียกันใหญ่

By: adente
ContributorSUSESymbianWindows
on 27 May 2010 - 19:07 #180039 Reply to:180036
adente's picture

ไม่ใหวจะเคลียร์

By: tuckclub on 27 May 2010 - 21:45 #180083 Reply to:180039

มาเฟียสื่อสาร

By: Gamo on 27 May 2010 - 23:01 #180102 Reply to:180083

หน้าด้านหน้าทน

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 28 May 2010 - 12:25 #180210 Reply to:180102
KnightBaron's picture

คนไม่มีหัวใจ -3-

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 28 May 2010 - 13:19 #180215 Reply to:180210
McKay's picture

หน้าใสใจร้าย


there are 2 types of salim. one is donkey and another one is asshole.

By: QQ
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 28 May 2010 - 13:44 #180223 Reply to:180215
QQ's picture

อ้ายฟาย กทช.!!

By: revolz
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 28 May 2010 - 14:56 #180228 Reply to:180223
revolz's picture

พอกันเสียที

By: WWII
iPhoneAndroid
on 28 May 2010 - 17:53 #180253 Reply to:180228
WWII's picture

3G รอไม่ไหว(แล้วนะ)

By: WattZ
AndroidRed HatSymbianWindows
on 28 May 2010 - 18:24 #180263 Reply to:180253
WattZ's picture

ประเทศไทยจงเจริญ !!!

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 28 May 2010 - 21:21 #180293 Reply to:180263
KnightBaron's picture

ทำเกินไปแล้ว!

By: Lightwave
iPhoneAndroidWindows
on 28 May 2010 - 21:39 #180298 Reply to:180293

กินแห้วกันต่อไป

By: iPomz
ContributorAndroidWindows
on 28 May 2010 - 22:44 #180310 Reply to:180298
iPomz's picture

ทำไมต้องเปลี่ยน

By: kowito2
Android
on 29 May 2010 - 11:18 #180363 Reply to:180310

เกรียนไปถึงใหน

By: audy
AndroidUbuntu
on 29 May 2010 - 14:03 #180388 Reply to:180363
audy's picture

อะไรได้เรื่องบ้าง

By: latesleeper
Android
on 31 May 2010 - 10:40 #180665 Reply to:180388

อารมณ์ค้างมานานแล้ว

By: jo1992 on 31 May 2010 - 11:29 #180671 Reply to:180665

ไม่แคล้วจะโดนยุบ

By: Bongbank
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 31 May 2010 - 11:54 #180672 Reply to:180671
Bongbank's picture

สวยงามมากๆ

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 31 May 2010 - 14:40 #180685 Reply to:180672
Orion's picture

หากจะไม่เป็นจริง

By: PikaJung
iPhoneAndroid
on 31 May 2010 - 21:51 #180748 Reply to:180672

บ๊องแบ๊ง อย่าแตกแถวสิฮ๊าฟ

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 31 May 2010 - 21:20 #180744 Reply to:180671
KnightBaron's picture

ผลุบๆ โผล่ๆ

By: PikaJung
iPhoneAndroid
on 31 May 2010 - 21:52 #180749 Reply to:180744

โม้เป็นอย่างเดียว

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 31 May 2010 - 23:29 #180758 Reply to:180749
Perl's picture

แคบเชียวตรงนี้..

By: Zerothman
WriteriPhoneIn Love
on 31 May 2010 - 23:35 #180759 Reply to:180758

กล่องบี้แบนแต๋

By: Golffy
ContributoriPhoneIn Love
on 31 May 2010 - 23:47 #180763 Reply to:180759
Golffy's picture

แถไปเรื่อยเปื่อย


@mamuang

By: macxide
iPhoneAndroid
on 1 June 2010 - 01:05 #180774 Reply to:180763

อีกนิด

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 June 2010 - 01:24 #180775 Reply to:180774
Orion's picture

จิตแจ่มใส

By: CPECHRIS
Windows PhoneWindows
on 1 June 2010 - 02:49 #180783 Reply to:180775
CPECHRIS's picture

ดูซิว่า Theme ใหม่มันจะแคบไปได้ถึงไหน

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 1 June 2010 - 03:39 #180788 Reply to:180783
KnightBaron's picture

ไม่ไหวแล้วว้อย!

By: MiiXel2
iPhoneAndroidWindows
on 1 June 2010 - 04:18 #180789 Reply to:180788
MiiXel2's picture

อีกนิดๆ

By: nat3738
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 1 June 2010 - 19:54 #180898 Reply to:180789

ปุ่ม reply เด้งไปข้างล่างแล้ว ~~~~~

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 1 June 2010 - 20:16 #180907 Reply to:180898
hisoft's picture

ไม่แคล้วต้องจบ

By: WattZ
AndroidRed HatSymbianWindows
on 1 June 2010 - 21:51 #180937 Reply to:180907
WattZ's picture

... เอย ...

By: kurodo99
iPhoneWindowsIn Love
on 1 June 2010 - 22:29 #180941 Reply to:180937

อ่านยากและ

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 2 June 2010 - 00:47 #180970 Reply to:180941
Orion's picture

ว่างั้น

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 2 June 2010 - 03:33 #180983 Reply to:180970
Perl's picture

กำ

By: Thaina
Windows
on 2 June 2010 - 04:01 #180985 Reply to:180983

ได้อีก

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 2 June 2010 - 10:22 #181015 Reply to:180985
Orion's picture

ไม่เหลือที่แล้ว

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 2 June 2010 - 16:16 #181075 Reply to:181015
KnightBaron's picture

สู้ต่อไป!

By: expextoz
In Love
on 2 June 2010 - 16:55 #181079 Reply to:181075

จะเหลือที่ไว้ให้ comment ไหม

By: 0xffeeddaa on 2 June 2010 - 21:02 #181116 Reply to:181079

ทะลุแล้วเธอ

By: kurodo99
iPhoneWindowsIn Love
on 2 June 2010 - 22:19 #181124 Reply to:181116

ดูไม่ได้เลย

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 3 June 2010 - 14:38 #181244 Reply to:181124
Perl's picture

เป้า
หมาย
ต่อ
ไป

"ขอบ
จอ"

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 3 June 2010 - 14:55 #181246 Reply to:181244
darkleonic's picture

จัด
ไป
อย่า
ให้
เสีย

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 3 June 2010 - 15:11 #181250 Reply to:181246
winggundamth's picture

ร่วมด้วยช่วยกัน


I will change the world, to the better day.

By: QQ
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 3 June 2010 - 15:24 #181256 Reply to:181250
QQ's picture

<< หนีปุ่ม reply~

By: jo1992 on 3 June 2010 - 16:01 #181265 Reply to:181256

หลายแรงแข็งขัน

By: Bluegear on 4 June 2010 - 00:10 #181398 Reply to:181265
Bluegear's picture

ถ้า @winggundamth ซ่อมแล้ว คนมาเห็นทีหลังคงงงว่าจะ reply อะไรกันนักกันหนา ...ฮาจริงๆ

By: kurodo99
iPhoneWindowsIn Love
on 4 June 2010 - 01:06 #181426 Reply to:181398

ถูก

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 4 June 2010 - 03:46 #181448 Reply to:181426
KnightBaron's picture

ขนาดคุณ @winggundamth ยังมาร่วมเล่นด้วยเลย ฮา

By: adente
ContributorSUSESymbianWindows
on 4 June 2010 - 09:12 #181464 Reply to:181448
adente's picture

CAT ควบกับฮัทช์เร็วๆหน่อยเถอะ

By: kritapas.t
iPhoneAndroidBlackberry
on 4 June 2010 - 09:16 #181466 Reply to:181448
kritapas.t's picture

โอ๊ะ อยากลองร่วมสร้าง ปีรามิด ด้วย 555+

By: wegang
ContributorAndroid
on 4 June 2010 - 09:40 #181476 Reply to:181466
wegang's picture

ด้วยๆ ตกขอบแล้ว scrollbar ด้านล่างขึ้นมาแล้ว

By: zotix
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 4 June 2010 - 11:12 #181508 Reply to:181476

เห็นเส้นๆ ด้านซ้ายแล้วนึกถึงลายวงจร

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 4 June 2010 - 11:35 #181516 Reply to:181508
darkleonic's picture

ของผมไม่มี scroll bar ข้างล่างเลย

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 4 June 2010 - 13:30 #181530 Reply to:181516
Orion's picture

เหมือนที่จะเพิ่มขึ้น :D

By: kobkrit
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 4 June 2010 - 16:00 #181546 Reply to:181530
kobkrit's picture

หลุดจอหรือยัง

By: kurodo99
iPhoneWindowsIn Love
on 4 June 2010 - 16:31 #181559 Reply to:181546

ใกล้ๆๆๆ แล้วววว

By: jo1992 on 4 June 2010 - 17:16 #181578 Reply to:181559

ที่ 1 เย้ ชนแล้ว
ล้อเล่นนะคับ

By: nat3738
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 4 June 2010 - 21:22 #181636 Reply to:181578

ของผมยังอีกยาวไกล

By: S.T.E.Y.R.C.
Ubuntu
on 4 June 2010 - 21:47 #181641 Reply to:181578

โอยหายใจไม่ออก พาออกไปที

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 4 June 2010 - 22:03 #181647 Reply to:181641
Perl's picture

ใกล้จะขอบจอ 19 นิ้ว
ผมละครับ -------------->
ฮึบบ ! ยื่นแขนอีกนิด..

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 4 June 2010 - 23:40 #181665 Reply to:181647
KnightBaron's picture

จอผม 26 นิ้ว ยังสบายๆ เหอะๆ

By: wegang
ContributorAndroid
on 5 June 2010 - 10:08 #181740 Reply to:181665
wegang's picture

โห 26นิ้วเลยเหรอ ของผมยัง 17 นิ้วอยู่เลย

By: QQ
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 5 June 2010 - 10:20 #181745 Reply to:181740
QQ's picture

อะไรเหรอ >,< ของผม 8" เองหนักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แถ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ไชโย!

By: Zerothman
WriteriPhoneIn Love
on 5 June 2010 - 10:53 #181757 Reply to:181745

ยังได้อีกมะ?

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 June 2010 - 12:39 #181777 Reply to:181757
darkleonic's picture

ไป
ได้
อยู่
อีก
นิด

By: kritapas.t
iPhoneAndroidBlackberry
on 5 June 2010 - 13:47 #181801 Reply to:181777
kritapas.t's picture

ขอผมตอนนี้จอ 23" เองยังเหลือพื้นที่เลยไปได้อีกไกลครับ ดันเอามัน ต่อไปครับ

By: willwill
ContributorAndroid
on 5 June 2010 - 19:03 #181874 Reply to:181801
willwill's picture

จอผมหลุดไปแล้วนะครับเนี่ย >.> (1280x800)

By: wegang
ContributorAndroid
on 6 June 2010 - 11:31 #181941 Reply to:181874
wegang's picture

1680*1050 ของเพื่อน scroll bar ยังไม่ขึ้น
แต่จอผม 17" scroll bar โผล่มายาวมาก

By: zumokik
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 6 June 2010 - 13:55 #181946 Reply to:181941

ได้อีกไหม...


@zumokik

By: SZealotry on 6 June 2010 - 14:06 #181948 Reply to:181946
SZealotry's picture

ยังได้อีก

By: 077023
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 6 June 2010 - 21:48 #181985 Reply to:181948
077023's picture

เอาให้หลุดทะลุออกมาข้างๆจอเลย 555+


もういい

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 6 June 2010 - 22:56 #182009 Reply to:181985
Perl's picture

ขอแสดงความยินดีด้วย

Reply นี้ในที่สุดก็ทะลุขอบจอ 19" Wide ของผมไปแล้ว T T

รายการต่อไปเป็นรายการแบนยกกระทู้..

By: boatboat001
iPhoneWindows
on 7 June 2010 - 01:06 #182061 Reply to:182009
boatboat001's picture

=.=''

By: Thaina
Windows
on 7 June 2010 - 01:35 #182065 Reply to:182061

ทะลุจอผมได้แล้วววว

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 7 June 2010 - 02:15 #182074 Reply to:182065
winggundamth's picture

ผมจอ LCD 32" ยังไม่ทะลุ ฮ่าๆๆ


I will change the world, to the better day.

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 7 June 2010 - 03:16 #182085 Reply to:182074
Orion's picture

ยังไม่ทะลุเหมือนกันแต่ใกล้ละ

By: lingjaidee
ContributoriPhoneAndroid
on 7 June 2010 - 04:31 #182087 Reply to:182085
lingjaidee's picture

ปวดตับ-_-'


my blog

By: 077023
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 7 June 2010 - 09:26 #182112 Reply to:182087
077023's picture

จะทะลุจอมาหล่นอยู่ข้างๆโต๊ะแล้ว


もういい

By: kowito2
Android
on 7 June 2010 - 12:12 #182154 Reply to:182112

1920*1080 ยังได้อยู่

By: nat3738
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 7 June 2010 - 21:22 #182294 Reply to:182266

ของผม 2 จอ 1280x800 (หลัก) กับ 1440x900 (รอง) ยังเหลืออีกไกล สู้ต่อไป!

By: rulaz07
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 8 June 2010 - 18:35 #182550 Reply to:182373

OMG! ขอแจมทีนึง 555+

By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 7 June 2010 - 21:43 #182302 Reply to:182294
Blltz's picture

ทะลุไปนานละ แต่อยากเล่นกับเค้ามั่ง :P

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 10 June 2010 - 20:52 #183074 Reply to:182944
mr_tawan's picture

อีย๊าาาาาาาาาาาาา


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: Eb
Android
on 18 June 2010 - 17:29 #184614 Reply to:184226

ฮา

By: HyBRiD
ContributoriPhoneSymbianUbuntu
on 6 July 2010 - 10:53 #189505 Reply to:184901
HyBRiD's picture

มาตรฐานชายไทย ??

By: wegang
ContributorAndroid
on 20 June 2010 - 12:35 #184901 Reply to:184614
wegang's picture

จอคอมของกทช. กี่นิ้วหว่า

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 June 2010 - 01:28 #182373 Reply to:182302
darkleonic's picture

ทะลุอีกสิยังไม่สะใจ

By: 077023
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 10 June 2010 - 10:32 #182887 Reply to:182550
077023's picture

โอ้วว พอเอาจอ 1440 * 900 px มาต่อ ยังได้อีกไกลเลยแฮะ 555+


もういい

By: latesleeper
Android
on 11 June 2010 - 00:38 #183144 Reply to:183074

ว่างกันมากหรือไง?!!
เล่นด้วยดิ -..-

By: eol
Android
on 5 September 2012 - 09:40 #468588 Reply to:183547
eol's picture

ล้นจอไปซะแล้ว 1920x1080px

555+ เข้ามามีส่วนร่วม =w=!

By: mossila
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 11 June 2010 - 02:23 #183176 Reply to:183144
mossila's picture

ไร้สาระกันจริงๆ (เคร่งขรึม)

By: Zerothman
WriteriPhoneIn Love
on 7 June 2010 - 12:34 #182159 Reply to:182154

เฮือก กลายเป็นเกมวัดขนาดจอ

By: powerpat
iPhoneAndroid
on 7 July 2010 - 12:19 #189843 Reply to:189505
powerpat's picture

ตกลง กทช ยังคงแผนเดิมหรอครับ

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 7 June 2010 - 13:27 #182166 Reply to:182159
Orion's picture

ยังได้อีกนิด

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 10 June 2010 - 12:53 #182944 Reply to:182887
darkleonic's picture

อีกๆ ขออีก

By: runnary
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 16 June 2010 - 20:11 #184226 Reply to:183547
runnary's picture

นึกว่าจะเข้ามาด่า กทช. กันที่ไหนได้ เล่นอะไรกันอยู่

By: pisitman
iPhoneAndroidIn Love
on 7 June 2010 - 19:05 #182266 Reply to:182166
pisitman's picture

เหลืออีก หนึ่งนิ้ว

By: kosate on 12 June 2010 - 23:54 #183547 Reply to:183176
kosate's picture

พีระมิดที่สูงที่สุดใน blognone

By: Wizard.
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 27 May 2010 - 19:14 #180041 Reply to:180019
Wizard.'s picture

แต่งกลอนกัน...

By: Charin Tapang
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 5 September 2012 - 18:24 #468758 Reply to:180041
Charin Tapang's picture

แจกสคริป blognone reply comment ไม่จำกัดชั้น
http://www.blognone.com/node/35552

By: oatsmart
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 6 May 2013 - 12:36 #569322 Reply to:468758
oatsmart's picture

โอ้ น้ำตกกกก

By: nostalgias
ContributoriPhoneAndroid
on 31 December 2013 - 04:33 #668569 Reply to:179878
nostalgias's picture

สานต่อตำนาน

By: kowito2
Android
on 29 May 2010 - 11:20 #180364 Reply to:179847

ผมรู้สึกว่าเส้นข้างบนมันเหมือนเขาวงกต?

By: lagus
iPhone
on 27 May 2010 - 11:57 #179873
lagus's picture

อี๋

By: ellipsis
Windows Phone
on 28 May 2010 - 07:45 #180181

แล้วมันไม่ดียังไง (วะ)

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 28 May 2010 - 13:01 #180213 Reply to:180181
magnamonkun's picture

ไม่ดียังไง...

ก็คือเราได้เสียค่าบริการแพงกว่าเดิมไงครับ

และทางเครือข่ายเองก็ ไม่มีมุขในการแข่งขันต่อด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะแข่งกันยังในเมื่อมติออกมาเป็นแบบนี้

อีกอย่าง ที่กทช. ทำแบบนี้ เพราะว่าจะประกาศใช้เบอร์เดียวหลายค่าย (นัมเบอร์พอรท์) ในวันที่ 1 กันยายน เพราะฉะนั้น ทั้ง 3 ค่าย ต้องปรับอัตราค่าโทรให้เป็นไปตามที่กทช. กำหนดก่อนสิ้นเดือนสิงหาครับ

By: helloworld
Ubuntu
on 28 May 2010 - 22:07 #180304 Reply to:180213

ผมว่ายังไงเค้าก็มีมุขในการแข่งขันต่ออยู่แล้วครับ ถ้าใช้นโยบายนี้แล้วทำให้ นัมเบอร์พอรท์ ได้ใช้จริงๆ ผมก็สนับสนุนนะ เพราะยิ่งทำให้ลูกค้าได้เปรียบมากขึ้นอีก เวลาเปลี่ยนค่ายทำได้ง่าย

By: collection
iPhoneWindows PhoneWindows
on 28 May 2010 - 17:01 #180249

เฮ้อออ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 29 May 2010 - 21:26 #180450
Perl's picture

กระทู้ความฮาแห่ง BN สินะ... = ="

By: Priesdelly
ContributorAndroidWindows
on 30 May 2010 - 07:12 #180508
Priesdelly's picture

เอา! ต่อกันเข้าไป - -"

By: CrazyHOrse
Symbian
on 30 May 2010 - 13:09 #180545

นโยบายนี้ทำให้การแข่งขันเป็นธรรมขึ้น และมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นต่อการแยก network provider ออกจาก service provider

ระยะยาวน่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคครับ

By: nakannohc
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 31 May 2010 - 10:30 #180663
nakannohc's picture

ในนอกราคาเดียว คือฟรีเหมือนกันทั้งในทั้งนอกคงจะดีนะ

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 31 May 2010 - 15:43 #180691

เป็นปิรามิดเลย = ="

ระวังบอร์ดนี้จะเจอข้อห้าม " No Pyramid" เหมือนบอร์ดอื่นนะครับ อิอิ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 31 May 2010 - 16:09 #180694 Reply to:180691
Perl's picture

ห้ามไม่เป็นไร แต่กลัวจะโดนจับเข้าห้องขังยกทีมไปซะก่อน

ที่บอร์ดอื่นโดนมาแล้ว.. 55+

By: jo1992 on 31 May 2010 - 17:19 #180703 Reply to:180694

ที่ไหน แล้วเรื่องไรครับ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 31 May 2010 - 21:20 #180742 Reply to:180703
Perl's picture

อ๋อ.. พอดีผมเล่นที่บอร์ด soccersuck อีกที่หน่ะครับ
(เว็บตัวอย่างของการใช้ Flash ชั้นดีที่หลายๆคนที่นี่พูดถึงกัน)

พอดีไปก่อปีรามิดกันครับ 55+
Quote กันมันส์กระจาย
โดน MOD จับแบนนอนกรงยกทีมไป 1 คืน.. XD

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 31 May 2010 - 21:22 #180745 Reply to:180691
KnightBaron's picture

คิดว่าๆ นานๆ ทีไม่น่าจะมีปัญหามั้งครับ ก็เป็นสีสันดี เพราะมันไม่ใช่ฟอรั่มทั่วๆ ไปที่เวลา quote กันมาทีนึงก็ก๊อบมาทั้งยวงใส่ Reply ต่อๆ ไปด้วย

By: mementototem
ContributorJusci&#039;s WriterAndroidWindows
on 1 June 2010 - 21:41 #180934 Reply to:180691
mementototem's picture

เห็นว่าจะมีการจำกัดระดับในธีมนี้นี่ครับ

แต่ก็นะ แบบนี้ก็สนุกดี ฮาก๊ากเลย

จัดให้เป็น node of the year ไปก่อน


Jusci - Google Plus - Twitter

By: Virusfowl
ContributorAndroidSymbianWindows
on 2 June 2010 - 04:37 #180991

เข้ามา งง ทู้ป๋ม กลายเปนรายไปแล๊วเนี่ย!! :P


@ Virusfowl

I'm not a dev. not yet a user.

By: expextoz
In Love
on 2 June 2010 - 16:54 #181078

Reply กันมันส์

By: azezel
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 2 June 2010 - 17:35 #181087

หนุกหนานๆ

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 3 June 2010 - 10:36 #181217
winggundamth's picture

เข้ามาดู...

ธีมที่ตัวเองทำ ไม่น่าเชื่อว่าจะทะลุหลุดโลกได้ด้วย - -"


I will change the world, to the better day.

By: kritapas.t
iPhoneAndroidBlackberry
on 4 June 2010 - 09:19 #181469 Reply to:181217
kritapas.t's picture

เกือบหลุด หน้าจอไปแล้วตอนนี้ -_-"

By: b98se
AndroidWindowsIn Love
on 3 June 2010 - 11:26 #181223
b98se's picture

quotes ทะลุกันไปเลยทีเดียว

By: 077023
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 4 June 2010 - 08:39 #181456
077023's picture

ก็เข้ามาดูนึกว่าอะไร

ที่แท้ก็ quotes กันทะลุไปเลย


もういい

By: konrasee
iPhoneUbuntuWindows
on 4 June 2010 - 11:55 #181521

ฮาดี...

By: Kho_t_de on 4 June 2010 - 21:54 #181645

แสดงว่าต้องเปลี่ยน Theme อีกรอบ...

By: zantales
Android
on 5 June 2010 - 17:00 #181848
zantales's picture

ข้างบนสร้างพีระมิดกันสนุกมั๊ยนั่น-*-

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 5 June 2010 - 18:38 #181870 Reply to:181848
Orion's picture

ลองสิแล้วจะติดใจ

By: Sikachu
ContributoriPhoneIn Love
on 5 June 2010 - 19:03 #181873
Sikachu's picture

ถ้าโดนสั่ง overflow:auto; แล้วจะหนาววววววว

(หรือ overflow: hidden; ไปเลย? XD)


บล็อกของผม: http://sikachu.com

By: champ
FounderWriter
on 7 June 2010 - 22:58 #182320
champ's picture

กระทู้นี้บ้ามากครับบนๆ -_-

By: Thaina
Windows
on 8 June 2010 - 01:38 #182376 Reply to:182320

ถ้า Exteen มี Sub reply แบบนี้ มันก็มีคนทำแน่ๆละครับ

By: capitellum
Android
on 8 June 2010 - 22:18 #182580

สวัสดีครับ เพิ่งสมัครสมาชิกวันนี้ หลงเข้ามากระทู้นี้เพราะเห็นจำนวนคอมเมนท์เยอะ..... ;)

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 13 June 2010 - 02:11 #183568

นึกว่ามาด่า กทช. กันเพิ่ม - -'

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 22 June 2010 - 19:39 #185371

ขุด!

By: ibirdboy
AndroidBlackberryWindows
on 23 June 2010 - 17:06 #185599 Reply to:185371
ibirdboy's picture

จัด

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 23 June 2010 - 22:24 #185650 Reply to:185599
winggundamth's picture

ไม่ขยายหน้าจอแล้วเหรอเธอว์


I will change the world, to the better day.

By: Thaina
Windows
on 24 June 2010 - 00:17 #185663 Reply to:185650

ลองปีรามิดคู่?

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 24 June 2010 - 01:41 #185680 Reply to:185650
Perl's picture

รู้สึกมันจะไม่ขยายไปมากกว่านี้แล้วนะครับ = ="

By: jo1992 on 24 June 2010 - 17:57 #185967 Reply to:185680

ไม่เชื่อ ต้องพิสูจน์

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 25 June 2010 - 14:53 #186240 Reply to:185967

สู้ๆสู้ตาย

By: wegang
ContributorAndroid
on 4 July 2010 - 20:12 #189174 Reply to:186240
wegang's picture

ปิรามิดที่2 เริ่มแล้ว

By: QQ
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 5 July 2010 - 08:01 #189239 Reply to:189174
QQ's picture

ทำไรกันนิ :p

By: jackypotter
iPhoneSymbian
on 5 July 2010 - 08:55 #189240 Reply to:189239
jackypotter's picture

งง

By: toandthen
WriterMEconomics
on 5 July 2010 - 11:42 #189252 Reply to:189240
toandthen's picture

ไม่ต้องแกล้งไม่รู้เรื่อง :p


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: absulation
AndroidWindows
on 5 July 2010 - 17:52 #189290 Reply to:189252
absulation's picture

เรื่องอะไรกันหรือ...

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 5 July 2010 - 18:18 #189295 Reply to:189290

พรั่นพรื๋อ พรั่นพรื๋อ

By: KNPKT
AndroidUbuntuWindows
on 5 July 2010 - 19:52 #189301 Reply to:189295
KNPKT's picture

นึกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม
เล่นอะไรกัน...ไร้สาระ ^^

By: nat3738
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 5 July 2010 - 22:45 #189345 Reply to:189301

เห็นด้วย แต่มาสร้างกันอีกอันเถอะ

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 16 July 2010 - 17:40 #192770 Reply to:189345
iStyle's picture

ปิรามิดสองยอด= ='


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 6 July 2010 - 00:11 #189371 Reply to:189290
iStyle's picture

คู่ของจริงต้องแบบนี้


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 6 July 2010 - 00:36 #189379 Reply to:189371
Blltz's picture

เหยดดดดดดดดดด

By: 077023
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 6 July 2010 - 12:49 #189544 Reply to:189379
077023's picture

เหวอออออออออออออออออ


もういい

By: superballsj2
iPhoneWindowsIn Love
on 6 July 2010 - 18:12 #189659 Reply to:189544
superballsj2's picture

กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 16 July 2010 - 17:09 #192764 Reply to:189659

ม่ายน๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

By: wegang
ContributorAndroid
on 6 July 2010 - 21:41 #189702 Reply to:189290
wegang's picture

เล่นด้วย คู่ที่3

By: nat3738
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 7 July 2010 - 00:13 #189750 Reply to:189702

อย่างนี้ไม่คู่แล้วครับ

By: loptar on 7 September 2016 - 11:14 #938023 Reply to:189750
loptar's picture

ผมยังมาทันมั้ย

By: mementototem
ContributorJusci&#039;s WriterAndroidWindows
on 16 July 2010 - 18:34 #192796
mementototem's picture

scroll เร็ว ๆ แล้วดูดี (แบบแปลก ๆ) ไปอีกแบบ


Jusci - Google Plus - Twitter

By: yoohoo
Windows
on 9 December 2012 - 14:52 #516619
yoohoo's picture

ร่วมด้วยช่วยเล่น ... หุหุหุ ...