Tags:
Node Thumbnail

Twitter นั้นมีปัญหาผู้ใช้ได้รับลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บล่อลวง (phishing/scam) ทาง Direct Message (และแน่นอนว่าไปถึงอีเมล) อยู่เรื่อยๆ ที่ผ่านมาลิงก์หลอกเหล่านี้จะปลอมตัวเป็นหน้าเว็บ Twitter เพื่อหลอกเอารหัสผ่านบัญชี Twitter ของเรา

มาตรการล่าสุดของ Twitter คือเพิ่มระบบกรองลิงก์ทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Twitter ซึ่งถ้าลิงก์ไหนมีปัญหา ทางบริษัทจะได้สามารถตรวจสอบได้

ทาง Twitter บอกว่าในแง่การใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะรู้สึกไม่แตกต่างจากเดิมเลย (ยกเว้นลิงก์ที่มากับอีเมล จะถูกย่อเป็น twt.tl) เพียงแต่จะวางใจได้มากขึ้นว่าลิงก์ที่กดจะปลอดภัย ในระยะแรกระบบนี้จะเริ่มใช้กับ Direct Message เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรปลอดภัย 100% ผู้ใช้ Twitter ทุกคนควรอ่าน Keeping Your Account Secure: Safe Tweeting!

ที่มา - Twitter Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuttin0011 on 10 March 2010 - 23:52 #161077

คนเราโดนหลอกง่ายเนอะ

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 11 March 2010 - 09:17 #161083 Reply to:161077
mementototem's picture

เพราะความอยากรู้ และการใว้ใจคนที่เราเรียกว่า "เพื่อน"


Jusci - Google Plus - Twitter