Get latest news from Blognone

Comments

By: rattananen
AndroidWindows
on 11 September 2023 - 11:25 #1293546

ผมยังหวังแบบลมๆ แล้งๆ
ว่าประเทศนี้มันจะมีขนส่งมวลชนที่ดีแบบญี่ปุ่น

By: zionzz on 11 September 2023 - 14:03 #1293563 Reply to:1293546

เรากำลังทำครับ แต่ค่อยๆ...ๆๆๆทำครับ ถ้าจะเอาแบบญี่ปุ่นเลย 20ปีไม่พอครับ 40โน้นอะผมว่า

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 13 September 2023 - 18:38 #1293821 Reply to:1293546

เอาแค่เรี่องบัตรเดียวใช้ได้ทุกระบบก่อน

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 11 September 2023 - 12:26 #1293553
By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 11 September 2023 - 13:59 #1293562

เติม PT เพราะปั๊มใกล้บ้านและใช้บัตร PT Max บัตรแดง ลดราคาน้ำมันและกาแฟพันธุ์ไทย

By: 7
Android
on 11 September 2023 - 18:01 #1293573
7's picture

ปรกติเติมตามใจ แต่มี ปตท อยู่ใกล้บ้านเลยเติมบ่อยสุด อยากทราบว่าน้ำมันแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันอย่างไร ถึงมี poll นี้ออกมา

By: poa
Android
on 11 September 2023 - 18:31 #1293574 Reply to:1293573

โพลน่าจะมาจากเรื่อง บางจาก ซื้อ Esso อีกหน่อยจะไม่มี Esso แล้ว ส่วนบางจากจะมีสาขาเท่าๆกับ ปตท.

By: suriyan2538 on 11 September 2023 - 18:36 #1293575
suriyan2538's picture

จะมีใครบอกว่า เติมปั๊มหลอดหรือเปล่า

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 11 September 2023 - 20:40 #1293579
NoppawanConan's picture

เติมแต่ ปตท. ครับเพราะมีบัตรของทางนั้น


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: phenocalypse
ContributorAndroidWindows
on 13 September 2023 - 08:40 #1293710

ผมไม่เคยเติมน้ำมันแต่เท่าที่ฟังมา Shell ประสิทธิภาพดีสุด รองลงมาคือ Esso (ที่เปลี่ยนเป็นบางจากไปแล้ว) ส่วน ปตท. เอาไว้จอดซื้อของเซเว่น, เข้ากาแฟป่าอเมริกาใต้ กับเข้าห้องน้ำ สำหรับเหตุที่ ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ก็เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันทางพฤตินัย (ประกาศก่อนเจ้าอื่นค่อยขึ้นตามโดยอิงจากเจ้านี้) และหน่วยราชการก็บังคับให้เบิกค่าน้ำมันโดยต้องเติมจากปั้มยี่ห้อนี้เท่านั้นด้วย

By: N Pack on 15 September 2023 - 14:14 #1294073 Reply to:1293710
N Pack's picture

หน่วยราชการก็บังคับให้เบิกค่าน้ำมันโดยต้องเติมจากปั้มยี่ห้อนี้เท่านั้น

อันนี้ไม่ใช่ทุกจังหวัดนะครับ จังหวัดที่ผมอยู่เขาเติมหลายๆปั้มแล้วแต่
ปั้มไหนใกล้สุด แต่มีบิลขาวเอาไว้ยื่น

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 17 September 2023 - 17:46 #1294190 Reply to:1294073
big50000's picture

ถูกต้อง เหมือนเป็นดีลใต้โต๊ะมากกว่าจะบังคับกันตรง ๆ

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 13 September 2023 - 11:22 #1293734
Be1con's picture

ผมเติมบางจากเป็นหลัก แต่สลับไป Shell กับ Caltex บ้าง

ไม่เติม ปตท. เพราะน้ำมันไม่ค่อยดี


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: Alios
iPhoneAndroidWindows
on 15 September 2023 - 10:19 #1294038

ผมเติมน้ำมันค่ายไทย มันเร่งไม่ขึ้น หมดไวยังไงไม่รู้ เลยมาเติม esso มันเหยียบดีขึ้นและหมดช้าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลย แค่ขับไปกลับที่ทำงาน เลยอินเติมแต่ค่ายนอกตลอด

แต่หาเติมยากมากเลยแถวบ้านผม

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 17 September 2023 - 17:46 #1294191
big50000's picture

ตอนนี้ใกล้บ้านที่ใช้ได้จะเป็น Esso แต่ปกติจะแสวงหา Caltex เพราะราคาไม่แพงเกินไปและประสิทธิภาพดี

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 17 September 2023 - 19:26 #1294199
Perl's picture

Caltex>Esso>Shell

สมัยก่อนรถมี Defect เคลือบท่อน้ำมันหลุดลอกไปอุดตันหัวฉีด (ตอนนั้นค่ายยังไม่ Recall)
ในกลุ่มรถมีหลายคนที่รถสะอึกดับต้องขึ้นรถสไลด์ไปเคลมหัวฉีดใหม่

พอถึงช่วงที่ Recall หลายคนถ่ายรูปท่อน้ำมันมาแชร์ในกลุ่ม เจ้าที่เติมปั๊มฟ้าประจำ เคลือบท่อลอก สนิมเขรอะ
พอถิงคิวที่เอารถตัวเองไปเคลม ท่อใหม่สะอาด แทบไม่มีร่องรอยการลอก

ขอบคุณ Caltex Techron

Remark: สาเหตุของปัญหาคือเคลือบท่อถูก Eternal กัด แต่ช่วงนั้นผมเติมแต่ E10 มาตลอด คนที่มีปัญหาก่อนบางทีเขาอาจเติม E85 มาตลอดก็ได้เช่นกัน อันนี้ไม่ได้ถามสมาชิกในกลุ่ม

By: powerpat
iPhoneAndroid
on 21 September 2023 - 09:17 #1294627 Reply to:1294199
powerpat's picture

Eternal -> Ethanol

By: powerpat
iPhoneAndroid
on 21 September 2023 - 09:27 #1294629
powerpat's picture

ค่ายไทย ก็ดี…แต่เป็นบางปั๊มครับ

ปั๊มค่ายไทยชอบโกงมิเตอร์น้ำมัน ทำให้รู้สึกหมดไว (มิเตอร์คิด1ลิตร ได้จริง0.95ลิตร)
บางปั๊มเร่งไม่ขึ้นเพราะแอบผสมอย่างอื่น(ลูกน้องเคยเป็นเด็กปั๊มเก่า เขาบอกมาแบบนี้)

ปั๊มประจำแถวบ้านที่ไม่โกง เติมก็วิ่งได้พอๆกับปั๊มต่างชาติ(น้ำมัน 95 E10 เหมือนกัน)

By: watcharaboon47 on 29 September 2023 - 10:52 #1295414

เติม ปตท. เพราะจบในปั๊มเดียวได้ทุกอย่าง กาแฟ /ATM/ 7-11 /เติมลม/ร้านอาหาร เรื่องคุณภาพน้ำมันผมไม่รู้สึกต่างถ้าไม่เทียบกับ shell ที่แพงกว่านิดหน่อย

ปล. เจอในกลุ่ม EV พวกบอกสถานีชาร์จไฟของ ปตท. วิ่งได้น้อยกว่าของที่อื่น 😆😆😆