ภายในครึ่งแรกปี 2021
4% (47 votes)
ภายในสิ้นปี 2021
16% (193 votes)
ภายในปี 2022
30% (366 votes)
นานกว่านั้น
19% (233 votes)
ไม่น่าจะมีวันนั้น
32% (396 votes)
Total votes: 1235
Get latest news from Blognone

Comments

By: MaylinZ
Contributor
on 14 March 2021 - 13:36 #1202610

"โดยเร็วที่สุด"

By: MaylinZ
Contributor
on 14 March 2021 - 13:36 #1202611

"โดยเร็วที่สุด"