ภายในครึ่งแรกปี 2021
4% (47 votes)
ภายในสิ้นปี 2021
16% (206 votes)
ภายในปี 2022
29% (367 votes)
นานกว่านั้น
19% (239 votes)
ไม่น่าจะมีวันนั้น
32% (400 votes)
Total votes: 1259
Get latest news from Blognone

Comments

By: MaylinZ
Contributor
on 14 March 2021 - 13:36 #1202610

"โดยเร็วที่สุด"

By: MaylinZ
Contributor
on 14 March 2021 - 13:36 #1202611

"โดยเร็วที่สุด"