ภายในครึ่งแรกปี 2021
3% (14 votes)
ภายในสิ้นปี 2021
16% (66 votes)
ภายในปี 2022
31% (129 votes)
นานกว่านั้น
19% (80 votes)
ไม่น่าจะมีวันนั้น
31% (131 votes)
Total votes: 420
Get latest news from Blognone