เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.pcmicorp.com
แนะนำองค์กร: 

Refactor Prime Co., Ltd. based in Chiang Mai, Designs and develops software solutions in cooperation with PCMI, USA.(http://www.pcmicorp.com)

Overview
PCMI Corporation (Policy Claim Management International) is the leading provider of integrated software solutions for Extended Warranty management and F&I administration. PCMI is operated under the leadership of our President & CEO – Mark Nagelvoort, along with his dedicated executive team who have worked alongside him in the industry for 20+ years. Currently, we have 3 office locations: Chicago (USA), Krakow (Poland), and Chiang Mai (Thailand) with dedicated teams working around the clock to service our clients.

Mission
At PCMI, we are passionate about supporting our clients’ growth by offering innovative technology and software solutions to help our clients expand into new markets or add additional products. Our mission is simple – to be Your Technology Partner and help you get to where you want to be by offering administration, risk management, reinsurance and CRM tools.

Vision
To continue in our pursuit for breeding new technological strategies for TPAs, OEMs, and Insurance Companies in both the Automotive and Consumer Industries. PCMI will achieve this by offering best-in-class enhanced Extended Warranty Administration Solution to our clients and strategic partners across the globe.

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

87/9 อาคารสตาร์เวิร์ค ชั้น 3 ห้อง 303
ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
jobs@refactorprime.com
Get latest news from Blognone