Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลแถลงว่าขณะนี้กำลังเริ่มทดสอบซอฟต์แวร์ในชื่อ Google PowerMeter ซึ่งสามารถให้รายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ตามบ้านได้โดยซอฟต์แวร์นี้จะรวมอยู่ในชุดของ iGoogle ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งข้อมูลที่จะนำเสนอออกมาเพื่อประเมินการใช้ไฟฟ้าส่วนตัวบนเว็บ เช่นเวลากี่โมงใช้ไฟเท่าไหร่ เครื่องใช้ไฟฟ้าไหนที่ทำให้อัตราการใช้ไฟพุ่งสูง

ถัดมาก็คงเป็นคำถามที่หลายคนคงสงสัยคือ แล้วกูเกิลจะไปรู้ข้อมูลละเอียดขนาดนี้ได้อย่างไร คำตอบก็คือกูเกิลจะทำการเก็บข้อมูลจาก smart meters ซึ่งเป็นตัววัดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งขณะนี้มีเครื่อใช้ไฟฟ้าที่ใช้ smart meters มากกว่า 40ล้านเครื่องแล้ว

ขณะนี้การทดสอบยังทำอยู่ในกลุ่มพนักงานกูเกิลกันเอง ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีทีเดียว กูเกิลหวังว่าซอฟต์แวร์แสดงผลนี้จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้าน สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าและลดปริมาณลงได้สูงถึง 15%

ที่มา: PCWorld และ Google Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: pawinpawin
Writer
on 11 February 2009 - 00:04 #84906

ดีเหมือนกัน จะได้รู้สึกว่าอยากประหยัดบ้าง ^^

___________pawinpawin

By: wanchana on 11 February 2009 - 00:20 #84911

เอาไว้ประเมินในบริษัท ใครใช้เยอะไม่ต้องมาเถียง

By: angelicza
AndroidWindows
on 11 February 2009 - 10:03 #84959 Reply to:84911
angelicza's picture

ไว้จับผิด?

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 11 February 2009 - 10:05 #84962

แล้ว smart meter ที่ว่ามันอยู่ในไหนบ้างเหรอครับ?

เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 11 February 2009 - 16:25 #85026
zerocool's picture

Google ใกล้จะครองโลกไปอีกขั้น!


That is the way things are.