ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

2C2P is the leading SEA payment service provider that offers omni-channel payment solutions, allowing merchants to accept local and international payments through credit and debit cards, bank channels (ATMs, iBanking and mBanking) and cash acceptance via payment counters. With our comprehensive solution, merchants can now transact with both banked and unbanked customers.

Founded in 2003, we help companies accept payments from over 620 million banked and unbanked Southeast Asia customers.

Our solutions provide flexibility, locally-adapted payment methods and competitive rates for global companies to accept payments in Southeast Asia and vice versa.

We proudly operate the leading payments company in Asia (the largest e-commerce market in the world), processing millions of transactions every day. The learnings, growth and opportunities are unceasing as payment systems are still largely complex and under-developed in Asia.

We are looking for more team members to build industry-changing, life-improving products. Join us and share our vision in providing the best payment services in Asia.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.2c2p.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

9 G Tower Grand Rama 9, South Wing, 17th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok, 10310

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Human Resources Department 02-1167000 ext 503
Get latest news from Blognone