Tags:

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) จัดกิจกรรม e-Culture Open Data Hackathon 2018 ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 โดยมีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ไอเดียดีที่สุดรวมกว่า 130,000 บาท

จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม(กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และ ชุมชน) กว่าสิบปี ศูนย์ฯ ได้รวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว มรดกวัตถุ ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ กว่า 80,000 รายการ โดยในปีนี้ศูนย์ฯ มีความพร้อมที่จะนำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูลวัฒนธรรมที่เหมาะสำหรับการนำไปต่อยอดในลักษณะต่าง ๆ จึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อประชันไอเดียของนักพัฒนาที่สนใจต่อยอดข้อมูลวัฒนธรรมของชาติ นำเอา API ทางด้านวัฒนธรรมไปต่อยอดทั้งในด้าน ท่องเที่ยว การศึกษา การอนุรักษ์ และ ไลฟ์สไตล์รูปแบบต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงาน (ทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยว) ได้ที่ https://www.anurak.in.th/hackathon2018

แล้วพบกันครับ

Get latest news from Blognone