เว็บไซต์องค์กร: 
www.facebook.com/TPQIDataScience/
แนะนำองค์กร: 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) ศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ของประเทศไทย

alt="Google "

โดยกำลังเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มสาขา และผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับฟังงาน "กิจกรรมประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ของต่างประเทศ"
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 8.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ห้องบีบี 202 ชั้น 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน Data Science ได้ที่นี่ :
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

หัวข้อการนำเสนอ

  • ✅ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ของประเทศสิงค์โปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย และสหภาพยุโรป
  • ✅ แนวทางการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ของประเทศไทย
  • ✅ Data Science Standard Occupation in 21th century

alt="Google "

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-889-2138 ต่อ 6302 , 6312
มือถือ : 095-250-9262, 081-922-2669
อีเมล์ : supattra.wt2@gmail.com
alt="Google "

DataScience ITM MU TPQI

รูปแบบองค์กร: 
องค์การมหาชน
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

ร่วมกันพัฒนาอาชีพ Data Science

ที่อยู่องค์กร: 

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
โทร: 02-889-2138 ต่อ 6302 , 6312 มือถือ : 095-250-9262, 081-922-2669 อีเมล์ : supattra.wt2@gmail.com
Get latest news from Blognone