เว็บไซต์องค์กร: 
www.facebook.com/bkklearn
แนะนำองค์กร: 

Update! กลุมวิชาที่เปิดสอน ณ ก.ค. 61 10 วิชา

ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. สนามหลวง 2 (โดยกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กทม.)
จัดให้มีการฝึกอาชีพวิชาต่าง ๆ ดังนี้

alt="Google "

1 กลุ่มหลักสูตรสัญจร
•ร้อยลูกปัด
•ถักเชือกเมคราเม่
•ผ้าบาติก – มัดย้อม
•แปรรูปสมุนไพร – เทียนแฟนซี
•เพ้นท์เล็บ

2 กลุ่มหลักสูตร 80 ชม.
•ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
•e-Commerce

3 กลุ่มหลักสูตร 150 ชม.
•นวดไทยเพื่อสุขภาพ
•หลักสูตร 160 ชม.
•ตัดผมชาย
•เสริมสวยหญิง

  • เรียนฟรีทุกวิชา โดยวิทยากรที่มีความชำนาญ ในการสนับสนุนของ กทม.
  • ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  1. www.facebook.com/bkklearn
  2. tcsn2.blogspot.com
รูปแบบองค์กร: 
อื่นๆ
AttachmentSize
Image icon วิชาต่าง tcsn2127.05 KB
ที่อยู่องค์กร: 

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2
ศูนย์อาหารโซน 3

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 https://goo.gl/maps/Uhbjb37UV9u
Get latest news from Blognone