เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.cjexpress.co.th/
แนะนำองค์กร: 

ดำเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกของคนไทย เพื่อคนไทย โดยปัจจุบันมีสาขามากกว่า 280 สาขา มีศูนย์กระจายสินค้าเป็นของตนเอง ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายงาน จึงเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับครอบครัว "CJ Express"

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ที่อยู่องค์กร: 

อาคาร 393 เลขที่ 393 ชั้น 6 ถนนสีลม เขต บางรัก

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
suwit.su@cjexpress.co.th
Get latest news from Blognone