เว็บไซต์องค์กร: 
www.peoplevalue.co.th
แนะนำองค์กร: 

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ (Design) และพัฒนา (Develop)

เราออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากร (Human Development Solution) ที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการพัฒนาบุคลากร (Development Needs) ขององค์กรลูกค้า

เรามีองค์ความรู้และความชำนาญในการออกแบบและพัฒนา Learning Solution

เราออกแบบและพัฒนา Learning Solution ด้วยการประยุกต์ใช้ Active & Blended Learning เพื่อสร้างกระบวนการนำความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ปฏิบัติกับงานจริง

เรามุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outcome) เป็นสำคัญ

เรานำงานวิจัย (Research) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กระบวนการและเครื่องมือในการติดตามผลการฝึกอบรม (Follow up and Tracking) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความเที่ยง แม่นยำ และวัดผลได้อย่างชัดเจน

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมในการทำให้ประชาชนในประเทศนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ เพราะภารกิจหลักของเราคือการสร้างคนเพื่อให้คนสร้างงาน

ที่อยู่องค์กร: 

450 / 55 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระราม 2 - 3
ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
บิ๋ม 083-024-3265 พาส 061 829 7337
Get latest news from Blognone