เว็บไซต์องค์กร: 
www.gc-def.com
แนะนำองค์กร: 

บริษัท โกลบอล ไซเบอร์ ดิเฟนซ์ จำกัด
เลขที่ 153/3 อาคาร โกลเด้น พาวิลเลียน ชั้น 5 ห้อง 5บี ซอย มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
Tel 02-254-8818

สินค้าที่บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักมีดังนี้
LogRhythm
-Security Information and Event Management SIEM ที่โด่งดัง ติดอันดับ ผู้นำ ในการสำรวจจากหน่วยงานดังๆ เช่น Gartner โดยเป็น Next Gen SOC ที่โด่งดัง ณ เวลานี้
SecureAuth+Core Security
-ระบบ Pen Test ที่เป้น Commercial Grade ที่โด่งดังในอเมริกา ที่ผนวกความสามารถและฐานข้อมูลอันแน่นปึก และ มีเมนูการใช้งานเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และ ตรวจสอบการโจมตีในระบบได้แบบมีขั้นตอนแนะนำ ( Wizards )
Niagara Networks
-Network Tap ,By Pass mode or active mode , Package Broker ที่โด่งดังในอเมริกา
อีกทั้งบริษัทมีการให้บริการ
-Cloud solutions และ พัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ โดยมีสำนักงานใหญ่อยุ่ที่ ประเทศมาเลเซีย

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

เลขที่ 153/3 อาคาร โกลเด้น พาวิลเลียน ชั้น 5 ห้อง 5บี ซอย มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Panisra Atirujtrakul
Get latest news from Blognone