Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Vai Vai Soft ให้บริการผลิตเว็บไซต์ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการและสร้างกิจกรรมทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะเน้นความโดดเด่นด้านเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงวิชาการ การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันองค์กรของคุณในโลกออนไลน์

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.vaivaisoft.com
ที่อยู่องค์กร: 

61/87 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน จรเข้บัว ลาดพร้าว 10230 โทร 0875638090

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
วรงค์ หลูไพบูลย์ E-Mail: info@vaivaisoft.com Twitter: http://twitter.com/warong
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

Vai Vai Soft เป็นองค์กรขนาดเล็กและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองของบุคลากร อันนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างผลิตภัณฑ์ในโลกออนไลน์ที่ดี ซึ่งผลโดยที่สุดคือการสร้างสังคมที่ดีขึ้น

ความมุ่งหวังของเรามิใช่เพียงสร้างรายได้หรือแสวงหากำไรสูงสุด แต่มุ่งหวังเพื่อสร้างทางเลือกที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปของกิจกรรมทางโลกออนไลน์ของไทย เพราะเราตระหนักดีว่าสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพมีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนสังคมโดยรวมไปในทิศทางที่เข้าท่าและพึงปรารถนายิ่งกว่านี้

Vai Vai Soft มีส่วนร่วมในการสร้างเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาบทความที่มีคุณค่ามาแล้วหลายโครงการ เช่น

เว็บปรีดี พูนศุข
http://www.pridi-phoonsuk.org

เว็บไซต์วารสารอ่าน
http://www.readjournal.org

เว็บไซต์เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพ
http://www.beffbeff.com

เรายินดีร่วมงานกับคนสายไอที ที่สนใจความรู้และความเป็นไปของสังคม และยังมีโครงการที่ท้าทายความรู้ทั้งด้านซอฟต์แวร์และทางสังคมอีกมากมายครับ

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Siam Intelligence Unit (SIU) เป็น think tank (คลังสมอง) ภาคเอกชนของประเทศไทย

เว็บไซต์องค์กร: 
http://siu.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

434S Soi Ladprao 24, Ladprao Road, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand
Phone: (+66) 0-2513-8208
Fax: (+66) 0-2513-8209

Foursquare

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (@markpeak) email: info@siu.co.th
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

นโยบายสาธารณะยุคใหม่ของประเทศไทยจะเน้นข้อมูลและการวิเคราะห์มากขึ้น มาทำงานกับ SIU จะได้ทำงานที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของประเทศ

Pages