Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด บริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร โดยมีบริการหลักเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป รวมทั้งให้เช่าพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ (Hosting) และรับจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name)

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.webservice.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

91/60 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
ติดต่อฝ่ายบุคคล
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

ทำงานได้ตามความถนัด ไม่จำกัดเวลา ท้าทายที่ผลงาน

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Cube of Nine is an information technology consulting and IT staffing services company. Headquartered in Bangkok Thailand, we deliver professional services to enterprise clients around the globe.
With a reputation for offering unparalleled technology expertise to customers, Cube of Nine is committed in upholding the highest standards with proven methodology, precise technical skills, and superior consulting service.

“Our sense of commitment isn't just something we talk about; it's also a part of who we are, and it shows in whatever we do.”

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.cubeofnine.com
ที่อยู่องค์กร: 

10/125 The Trendy Building, Level 11, Soi Sukhumvit 13
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok, 10110
Tel.: +66(0) 2 168 7469, Fax: +66(0) 2 168 7544
Email: HR@cubeofnine.com Website: www.CubeofNine.com

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Recruitment Specialist
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

CubeSoftTech is an innovative, high-quality custom software development company. We are a professional company, focused on web/mobile application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing:

• Custom Software Solutions in design, development & management,
e-business consultation & execution, and Internet technology.

• Professional IT Staff Outsourcing Services.

Technology:

JAVA platform Enterprise Edition / C#.NET / VB.NET / ASP.NET are our main technologies.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.cubesofttech.com
ที่อยู่องค์กร: 

เลขที่ 3 ศาลาแดงซอย 1 เขตสีลม กรุงเทพ 10900

เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี หรือ BTS ศาลาแดง

http://www.facebook.com/CubeSoftTech

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
hr@cubesofttech.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการออกแบบ พัฒนา และให้คำปรึกษาในการจัดทำแอพพลิเคชั่นบน iOS Platform โดยเน้นความสำคัญต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแอพให้การใช้ชีวิตของผู้คนเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ตามแนวทางของบริษัทที่ว่า Life, Simplified นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาแอพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย และง่ายต่อการลงทุน

ผลงานที่ผ่านมา
Daddy Dough, Dome Online, DecmocratTH, a day, SWipeBook, Creative Thailand, KEiTrade, ZNET, Nomura Direct

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.siamsquared.com
ที่อยู่องค์กร: 

919/505 ชั้น 43 อาคาร เจทีซี สีลม บางรัก กทม.
21/63 RCA Block C ห้วยขวาง กทม.

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
recruit@siamsquared.com 026415583
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

เราเน้นการทำงานโดยยึดความสุขเป็นที่ตั้ง การทำงานในรูปแบบที่เป็นกันเอง ในบรรยากาศสบายๆ
ที่นี่ทุกคนรักและหลงใหลในสิ่งที่ทำ งานก็จะไม่เป็นเหมือนการทำงานที่คุณเคยรู้จักอีกต่อไป

หากคุณเป็นอีกคนที่รักที่จะเรียนรู้ และอยากร่วมสร้างอนาคตไปกับเรา

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์)จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘Asia’s Boutique IT Distributor’ ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่
เราพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตอ้งการของลูกค้า พร้อมทั้งบริการด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค เพื่อส่งเสริมการทำงานของ ลูกค้าให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและไม่ติดขัด
เราดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าชั้นนำทั่วโลก เพื่อรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการทำงานร่วมกัน (collaboration) และการรักษา ความปลอดภัยขอ้ มูลสารสนเทศ (information security) ไว้อย่างครอบคลุม ทั้งระบบเครือข่ายตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย
(endpoint security), การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (network security), การรักษาความปลอดภัยการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับอินเทอร์เน็ต (internet security) ไปจนถึงการบริหารจัดการช่องทางจราจรทางอินเตอรเ์น็ต (bandwidth management)ผู้ผลิตอย่าง ESET, Watchguard, iPoque, SafeNet, และ Open-Xchange ไว้วางใจให้ ActiveMedia เป็นตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย

• ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการนำเข้า ผลิตภัณฑ์ ESET NOD32 Antivirus และจำหน่ายครั้งแรกที่ SE-ED Book Center กว่า 300 สาขา

• ปี พ.ศ.2547 บริษัทฯ เติบโตกว่า 200% และยังไดรั้บรางวัล The exclusive distributor award จากทาง ESET ดว้ยยอดขายที่พุ่งขึ้น อย่างรวดเร็ว

• ปี พ.ศ.2550 บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามารวมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด)จำกัด

• ปี พ.ศ.2551 เราไดรั้บรางวัล $750K Club จากทาง ESET

• ปี พ.ศ.2552 เป็นอีกก้าวกระโดดที่สำคัญอันแสดงถึงศักยภาพของบริษัทอีกครั้ง เมื่อทางเราไดรั้บรางวัล $1.5 Million Club จากทาง ESET ด้วย ยอดขายที่เติบโตขึ้นกว่า 200% จากปีก่อนหน้า

• ปี พ.ศ.2553 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ESET ในประเทศไทยผ่านหลัก 1.5 ล้านชุด นับได้ว่าเป็นผู้จำหน่ายที่มยอดขายสูงมากในภูมิภาคนี้

ปัจจุบันบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์)จำกัด ยังคงเดินหน้าเพื่อจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการสื่อสารและทำงานร่วมกันต่อไป

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.activemedia.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

ActiveMedia (Thailand) Co., Ltd.

90 Cyber World, 24th Floor, Tower A, Units A2403-2405

Ratchadapisek Road, Huai Khwang,

Bangkok 10310, Thailand

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
ตรัยรัตน์
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในลักษณะการบูรณาการระบบงาน (System Integration – SI) ซึ่งเป็นระบบงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน เช่น ระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ ระบบงานบัญชีสงเคราะห์รายตัว สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ระบบงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ระบบงานบริการจุดเกียวเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานครและระบบการปฏิบัติงานทั่วไป e-government เช่น ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบุคลากร ระบบพัสดุ ระบบงบประมาณ ระบบติดตามโครงการโดยพัฒนาระบบงานจากระบบงานสนับสนุนถึงระบบงานบริการ ระบบวิเคราะห์เพื่อช่วยการบริหาร ซึ่งปรากฎผลงานการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์และเครือข่ายทั่วประเทศในลักษณะ IT SI ของหน่วยงานราชการมากมายตลอดระยะเวลา 20 ปี

ประสบการณ์การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ (Project Implementation) ที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจุดแข็งในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าภาคราชการ ด้วยแนวคิดดำเนินการทางธุรกิจที่ว่า "Solution Through Technology" กล่าวคือ บริษัทฯ จะมองปัญหาของลูกค้าและใช้เทคโนโลยีเพื่อมาเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา (Solution) เป็นองค์รวมและจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดีตลอดมาทำให้บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับบริษัทฯ ชั้นนำของโลกธุรกิจสายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยชั้นสูงมากมาย

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.teletrol-one.co.th/
ที่อยู่องค์กร: 

82 ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 Google maps

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
แผนกบุคคล 02-911-9996
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Understanding the relationship between people and their From the beginning of the word “ love without conditions ” is the beginning of everything, and can occur up to a top destination Earth. By force of great driver of that love and want enough to run the word “ love others as love own ” by understanding the words love and loved by the “ to choose what's best for themselves ” by the best from the best of the world or creative manual.

Humans have evolved long In order to be able to adapt to the changing conditions of the world. Everything that is psychological. With a strong passion to lead people to be able to adapt to everything there is peace. If all the people. Entrust them with unconditional love for each other. I understand that love for the people around me like my own.

MSPS NETWORK Technology & ART: the arts and sciences by developing a both arts and sciences.

http://www.scribd.com/doc/64334851/MSPS-NETWORK-Superb-Operation-ArtWord

เว็บไซต์องค์กร: 
http://msps4u.wordpress.com/
ที่อยู่องค์กร: 

100/143 Ladkrabang Bangkok 10520

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Mr.Nawapol Eiamsuwan
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เฟอร์ซิส จำกัด ให้บริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
มีจุดเด่นในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและออกแบบซอฟท์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ปัจจุบันบริษัทมีโซลูชั่นสำหรับสร้างซอฟท์แวร์สำหรับลูกค้าที่มีความยืดหยุ่นกับธุรกิจประเภทต่างๆ
รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร การจัดการ, การเงิน และการตลาดของธุรกิจ

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.firsys.com
ที่อยู่องค์กร: 

669/105 Sukhumvit 101, Bangchak, Phrakanong, Bangkok, 10260

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
.
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เรียล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ประกอบธุรกิจทางด้านเป็นผู้นำเข้าสินค้า IT เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และงานระบบเครือข่าย IT ตลอดจนให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ด้วยทีมงานวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเลือกใช้บริการและโซลูชั่นของบริษัทฯอย่างกว้างขวาง
บริษัทฯ เรียล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด มีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. Rugged Mobile Computers Solutions
2. Barcode/RFID Reader, Printers Solutions
3. Enterprise Wireless Solutions (SUPER WI-FI)
4. Video Surveillance Solutions
5. Software Solutions

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.real-time.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

65/113 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น13 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
คุณศิริวรรธ์ เสือคำ
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

เราคือบริษัทฯของคนรุ่นใหม่ บริหารแบบมืออาชีพ เปิดกว้างทางความคิด ให้โอกาสทางธุรกิจ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

CodesPorter was created out of a love for turning great ideas into life. We have a passion for creating cool content, whether you’re big or small, corporate or independent, creative or technical.

Mission
Our goal is to work side by side with your overall strategy to increase marketing effectiveness and ultimately be a satisfying experience for your consumers by integrating augmented reality solutions, social networks & mobile applications and gaming technologies

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.codesporter.com
ที่อยู่องค์กร: 

388 Exchange Tower 42, Sukhumvit road,Bangkok 10110

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
https://www.facebook.com/CodesPorter twitter: @CodesPorter Email: info@codesporter.com Tel: +66 (0)2 302 1469

Pages