Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในลักษณะการบูรณาการระบบงาน (System Integration – SI) ซึ่งเป็นระบบงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน เช่น ระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ ระบบงานบัญชีสงเคราะห์รายตัว สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ระบบงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ระบบงานบริการจุดเกียวเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานครและระบบการปฏิบัติงานทั่วไป e-government เช่น ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบุคลากร ระบบพัสดุ ระบบงบประมาณ ระบบติดตามโครงการโดยพัฒนาระบบงานจากระบบงานสนับสนุนถึงระบบงานบริการ ระบบวิเคราะห์เพื่อช่วยการบริหาร ซึ่งปรากฎผลงานการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์และเครือข่ายทั่วประเทศในลักษณะ IT SI ของหน่วยงานราชการมากมายตลอดระยะเวลา 20 ปี

ประสบการณ์การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ (Project Implementation) ที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจุดแข็งในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าภาคราชการ ด้วยแนวคิดดำเนินการทางธุรกิจที่ว่า "Solution Through Technology" กล่าวคือ บริษัทฯ จะมองปัญหาของลูกค้าและใช้เทคโนโลยีเพื่อมาเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา (Solution) เป็นองค์รวมและจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดีตลอดมาทำให้บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับบริษัทฯ ชั้นนำของโลกธุรกิจสายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยชั้นสูงมากมาย

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.teletrol-one.co.th/
ที่อยู่องค์กร: 

82 ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 Google maps

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
แผนกบุคคล 02-911-9996
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Understanding the relationship between people and their From the beginning of the word “ love without conditions ” is the beginning of everything, and can occur up to a top destination Earth. By force of great driver of that love and want enough to run the word “ love others as love own ” by understanding the words love and loved by the “ to choose what's best for themselves ” by the best from the best of the world or creative manual.

Humans have evolved long In order to be able to adapt to the changing conditions of the world. Everything that is psychological. With a strong passion to lead people to be able to adapt to everything there is peace. If all the people. Entrust them with unconditional love for each other. I understand that love for the people around me like my own.

MSPS NETWORK Technology & ART: the arts and sciences by developing a both arts and sciences.

http://www.scribd.com/doc/64334851/MSPS-NETWORK-Superb-Operation-ArtWord

เว็บไซต์องค์กร: 
http://msps4u.wordpress.com/
ที่อยู่องค์กร: 

100/143 Ladkrabang Bangkok 10520

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Mr.Nawapol Eiamsuwan
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เฟอร์ซิส จำกัด ให้บริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
มีจุดเด่นในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและออกแบบซอฟท์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ปัจจุบันบริษัทมีโซลูชั่นสำหรับสร้างซอฟท์แวร์สำหรับลูกค้าที่มีความยืดหยุ่นกับธุรกิจประเภทต่างๆ
รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร การจัดการ, การเงิน และการตลาดของธุรกิจ

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.firsys.com
ที่อยู่องค์กร: 

669/105 Sukhumvit 101, Bangchak, Phrakanong, Bangkok, 10260

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
.
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เรียล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ประกอบธุรกิจทางด้านเป็นผู้นำเข้าสินค้า IT เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และงานระบบเครือข่าย IT ตลอดจนให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ด้วยทีมงานวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเลือกใช้บริการและโซลูชั่นของบริษัทฯอย่างกว้างขวาง
บริษัทฯ เรียล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด มีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. Rugged Mobile Computers Solutions
2. Barcode/RFID Reader, Printers Solutions
3. Enterprise Wireless Solutions (SUPER WI-FI)
4. Video Surveillance Solutions
5. Software Solutions

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.real-time.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

65/113 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น13 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
คุณศิริวรรธ์ เสือคำ
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

เราคือบริษัทฯของคนรุ่นใหม่ บริหารแบบมืออาชีพ เปิดกว้างทางความคิด ให้โอกาสทางธุรกิจ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

CodesPorter was created out of a love for turning great ideas into life. We have a passion for creating cool content, whether you’re big or small, corporate or independent, creative or technical.

Mission
Our goal is to work side by side with your overall strategy to increase marketing effectiveness and ultimately be a satisfying experience for your consumers by integrating augmented reality solutions, social networks & mobile applications and gaming technologies

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.codesporter.com
ที่อยู่องค์กร: 

388 Exchange Tower 42, Sukhumvit road,Bangkok 10110

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
https://www.facebook.com/CodesPorter twitter: @CodesPorter Email: info@codesporter.com Tel: +66 (0)2 302 1469
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Appsphere Group provides market leading mobile applications across multiple platforms including iPhone, iPad, Android and BlackBerry. Our international team has years of experience in developing mobile applications. Our industry expertise includes retail, education, publishing, hospitality, exhibitions and business solutions. With our industry experts we are able to deliver mobile applications with a clear return on investment.

As one of the pioneers of the mobile applications market in Asia we have experience in producing dozens of custom designed applications to suit your business. Our quality control and efficiency is second to none.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.appspheregroup.com/
ที่อยู่องค์กร: 

200 Thosapon Building, 4th Floor D, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Please sent your resume to hr@appspheregroup.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

CDG GROUP is Thailand’s principal provider of professional IT services and implementer of technology solutions. The Group has well established credentials as the trusted advisor to enterprises in both the public and private sectors.

G-ABLE is business consulting, system integration and professional services firma serving many of enterprise business and public sector companies in Thailand. G-ABLE’s core solution set comprises business and technology strategy, systems design, architecture, application implementation, network infrastructure, systems integration, storage management and professional services. To support business growth, we are looking for talent person who are customer and achievement oriented, flexible, team working and integrity.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.cdg.co.th; www.g-able.com
ที่อยู่องค์กร: 

G-ABLE Group: อาคารปัญจธานี 127/27,29-31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 Tel.02-685-9000 ต่อ 4261-5
CDG Group: อาคาร CDG House 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
Tel. 02-678-0200 ต่อ 2875-6

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
คุณบุษบา (ปาล์ม)ต่อ 4265, gtalk: sweety.palm@gmail.com
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

บริษัทฯ เปิดทำการมามากกว่า 40 ปี มีลูกค้ามากกว่า 1800 ราย มีสาขาอยู่ต่างประเทศ และศูนย์ภาคทั่วประเทศไทย มีสวัสดิการเพื่อรองรับให้พนักงานพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ทั้งเรื่องของประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ สนับสนุนเรื่องการฝึกอบรม เืพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และองค์กร

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Cybergames Corporation Co.,LTD.
เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบ Network สำหรับ Computer Games ต่างๆ
ในปัจจุบันมีเครือข่าย Network ทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.thaicybergames.com
ที่อยู่องค์กร: 

24th Floor, UM Tower, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

http://maps.google.com/maps/place?ftid=0x30e29e376f503ab1:0x1d0100b33d474640&q=UM+Tower,+Suan+Luang,+Bangkok+10240,+Thailand&hl=en&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=rNW5TpuREInUmAW86-G6BA&sig2=hrcevChhxKwfLpxDJuD4JQ

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
recruit@thaicybergames.com
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ Play around the world
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบริษัทสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการทำให้พนักงานทุกคน “สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ” เราสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานให้เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เราสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เราเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นตลอดจนนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พนักงานของเราได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ด้วยการไปเยี่ยมชมดูงานต่างประเทศ รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ทำให้พนักงานมีความตื่นตัวและพร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในการทำงานกับเรา สนุกกับการทำงานเป็นทีมและความท้าทายกับการไปถึงเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัทวินเนอร์ เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี 2546 โดยเริ่มจากร้านเล็กๆ
ใช้ชื่อ วินเนอร์โฟน เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์ ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญ จึงได้ขยายธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเต็มตัว โดยจดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วินเนอร์เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ จำกัด” โดยได้นำสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และสินค้า IT ที่ทันสมัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศมาจัดจำหน่าย ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแนะนำลูกค้าด้วยความจริงใจ และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจ
จึงทำให้เห็นว่า บริษัท วินเนอร์ เทเลคอม กรุ๊ป จำกัด มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้า IT ที่ทันสมัย สามารถดูแลให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามความต้องการและให้การ บริการหลังการขายทางด้าน Software และ Hardware ด้วยพนักงานที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรมจนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน การใช้งาน เทคโนโลยี และโปรแกรมมือถืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.winnertelecom.co.th หรือ www.facebook.com/WinnertelecomGroup
ที่อยู่องค์กร: 

กรุงเทพ

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
winner
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

ออกแบบเว็บไซต์ | Web Design | ออกแบบสิ่งพิมพ์ | Video presentation | ทำเว็บ | Corporate identity | Printing | Graphic design | Multimedia.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.ideaconnect.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

Idea Connect Ltd.

888/26 Srinakarin Suanluang Bkk. Thailand 10250

เบอร์ติดต่อ : 02-347-6118-9 , เบอร์แฟกซ์ : 02-347-6120
www.facebook.com/ideaconnect

เบอร์มือถือ : 089-924-2377 ( ติดต่อคุณหลิน )

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
info@ideaconnect.co.th เบอร์มือถือ : 089-924-2377 ( ติดต่อคุณหลิน )
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

บริษัท ไอเดีย คอนเนคท จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันในการสร้างสรรสื่อครบวงจร (Internet – Multimedia – Printing & Design) จากประสบการณ์ตรงทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Pages