Tags:
Topics: 

บริษัท TerraNet AB. ในสวีเดน ได้พัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ ให้ใช้พื้นฐานแบบ peer-to-peer ซึ่งจะทำให้เครื่องลูกข่ายติดต่อกันได้โดยตรงในรัศมี ๒ ก.ม. โดยไม่ต้องมีสถานีฐาน (Base Station) และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณต่อกันเป็นเครือข่าย ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป ผ่านทางเครื่องที่อยู่ระหว่างทางได้ด้วย (อ่านจากเว็บไซต์ สามารถเชื่อมต่อได้ 7 ช่วงเครื่อง) ทั้งหมดนั้นหมายความว่า ผู้ใช้ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์แต่ละครั้งด้วย

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

โปรแกรม Google Earth เวอร์ชัน 4.2 มีความสามารถที่ซ่อนอยู่คือ Flight Simulator หรือการจำลองการบิน โดยผู้ใช้บนวินโดวส์ หรือ Linux สามารถทดลองด้วยการกด Ctrl + Alt + A พร้อมกัน ส่วนผู้ใช้บนแมค สามารถทดลองด้วยการกด Command/Open Apple Key + Option + A ครับ

สามารถเลือกเครื่องบินได้ 2 แบบ คือ F16 และ SR22 ส่วนสนามบิน เท่าที่ลองดู (บนเวอร์ชันแมค) สามารถเลือกได้ 27 สนาม แต่ยังไม่มีดอนเมือง กับ สุวรรณภูมิ ให้เห็นครับ