Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่โครงการ Google Apps Developer Challenge 2012 ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ในวันนี้ทางโครงการก็ได้ประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้ว โดยการประกาศผลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตามภูมิภาคดังนี้