Tags:
Node Thumbnail

Google ได้ประกาศว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้ Google Docs สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทุกประเภทในอีก 1-2 สัปดาห์หน้า แต่มีข้อแม้ว่าไฟล์นั้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 250 MB โดยที่สามารถใช้พื้นที่ 1 GB ได้ฟรีในการเก็บไฟล์ที่ไม่ใช่ประเภทไฟล์ของ Google Docs เช่น Google documents, spreadsheets, และ presentations

หากต้องการพื้นที่มากกว่า ผู้ใช้สามารถจ่ายในอัตรา $0.25 ต่อ 1 gigabyte ต่อ 1 ปี นอกจากนี้จะสนับสนุนการค้นหาไฟล์เอกสารที่ไม่ใช่ประเภทไฟล์ของ Google Docs และสามารถดูไฟล์ดังกล่าวผ่าน Google Docs Viewer

ที่มา - Google Docs Blog

Tags:
Node Thumbnail

เร็วๆ นี้ทั้ง Microsoft ได้เปิดบริการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่เกี่ยวกับความปลอดภัย (Security Patches) ของ IE ซึ่งช่องโหว่ดังกล่าวจะทำให้ผู้อื่นสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านเรา ได้ ทาง Microsoft จึงแนะนำให้ผู้ใช้ IE5 ขึ้นไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวที่ Microsoft Update

ส่วน Mozilla ได้ปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัย การสนับสนุนภาษาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงกระบวนการติดตั้งโดยแนะนำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด Firefox 3.0.5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ Firefox web browser | International versions: Get Firefox in your language

Tags:

บ่อยครั้งที่เราต้องการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสโดยที่ไม่เขียนโปรแกรม อาจจะเพื่อต้องการจะดูผลเฉย ๆ หรืออาจจะต่อยอดการพัฒนาโปรแกรมต่อไปโดยการที่ต้องการจะเห็นข้อความ SOAP ที่ส่งระหว่างผู้ให้บริการและผู้เรียกใช้เว็บเซอร์วิสก่อนที่จะเขียนโปรแกรม

ถ้าหากเราใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส เราก็จะสามารถตรวจสอบการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสได้ ซึ่งเครื่องมือโดยทั่วไปก็จะสนับสนุนในส่วนของการสร้างข้อความ SOAP (SOAP Message Generator) เครื่องมือเหล่านี้ก็อาทิเช่น NetBeans และ Microsoft Visual Studio .NET แต่ถ้าหากเราอยากจะเป็นผู้เรียกใช้เว็บเซอร์วิสเท่านั้น และไม่ต้องการเสียเวลาดาวน์โหลดหรือซื้อเครื่องมือในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

Tags:
Node Thumbnail

หลายโปรแกรมอาจต้องการมีส่วนในการตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งทางกรมสรรพากรก็ให้บริการเว็บเซอร์วิสนี้ เนื่องจากเว็บเซอร์วิสของกรมสรรพกรให้บริการโดยใช้ SSL เพื่อช่วยทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นต้องเข้าโดย “HTTPS” แทนที่จะเป็น “HTTP” ปกติ

ข้างล่างนี้โค้ดที่ใช้ในการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสและโอเปอเรชันดังกล่าว และใช้โปรแกรม XTrustProvider.java ที่ SSL Trust Provider for Java เพื่อใช้ในการเรียกเว็บเซอร์วิสที่เข้าถึงโดย HTTPS

Tags:
Topics: 

ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสนั้นเราสามารถเลือกที่จะพัฒนาแบบ SOAP หรือแบบ REST ก็ได้ ถ้าเราพัฒนา SOAP Web services เราจะต้องมีการส่งข้อความ XML (เอกซ์เอ็มแอล) ตามรูปแบบที่กำหนดไว้โดยโปรโตคอล SOAP อีกทั้งต้องมีเอกสารอธิบายการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสประกอบ ซึ่งเอกสารที่อธิบายนี้จะเขียนโดยใช้ภาษา WSDL (วิสเดิล) ในแง่ของผู้เรียกใช้ จะต้องมีการเข้าใจเอกสารที่อฺธิบายการเรียกใช้ SOAP Web services หรือมีเครื่องมือที่จะเข้าใจและเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ REST Web service จะเป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่มองว่าข้อมูลต่าง ๆ เป็น Resource ซึ่งคนสามารถเรียกใช้ได้ผ่านทางโปรโตคอล HTTP และข

เว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับผ่านทางเว็บที่ http://www.webometrics.info โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บโอเมตริกซ์ก็ไม่ได้ต้องการแสดงการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยระดับโลก แต่ต้องการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย ซึ่งพบว่ามีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้วและระหว่างอันดับของมหาวิทยาลัยของประเทศกำลังพัฒนา

หลายท่านในที่นี้ใช้ Google Calendar และหลายท่านก็ใช้มือถือ คงจะดีไม่น้อยถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนนัดหมายต่าง ๆ จาก Google มายังมือถือของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการอะไร

วิธีการในการตั้งค่าให้ Google Calendar แจ้งเตือนนัดหมายโดยส่ง SMS มาที่มือถือฟรีสามารถดูได้จาก http://gotoknow.org/blog/krunapon/118353

Tags:
Node Thumbnail

ขขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิ ศในการแข่งขัน Imagine Cup 2007 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ให้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและใ้ช้ เครื่องมือของ Microsoft โดยธีมของการแข่งขันในปี 2007 คือ “Imagine a world where technology enables a better education for all.”

ต ัวแทนจากประเทศไทยคือทีม 3KC Returns ซึ่งได้พัฒนาโครงการ LiveBook! ซึ่งเป็นซอฟต์​แวร์​แอปพลิ​เคชัน​ ​ที่​ช่วย​ให้​คน​ใน​ชนบทที่​ไม่​รู้หนังสือ​ ​เด็ก​ ​เยาวชน​ ​รวม​ทั้ง​คนที่อยากฝึกภาษาต่างประ​เทศ​ ​พัฒนาทักษะด้านการอ่าน​ ​การเขียน​ ​การฟัง​ ​และ​การพูด​ได้​โดย​ตรง​จาก​หนังสือที่มี​อยู่​ใน​ท้องถิ่น​ ​

Tags:

SOA เป็นรูปแบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นให้ซอฟต์แวร์สามารถให้บริการได้โดยไม่ มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของแพลตฟอร์มที่ใช้ของผู้ร้องขอบริการ ส่วน Web service เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอบริการอยู่ในรูปแบบของภาษาเอกซ์เอ็มแอล ฉะนั้นจริง ๆ แล้ว Web service คือซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนาในอยู่ในรูปแบบของ SOA การที่ผู้ให้บริการ Web service และ ผู้ร้องขอ Web service สื่อสารกันด้วยภาษาเอกซ์เอ็มแอลซึ่งเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การเรียกใช้ Web service ไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของผู้เรียกใช้ โดยสรุปแล้ว SOA เป็นสไตล์หรือเป็นรูปแบบ ส่วน Web service Technology เป็นวิธีการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่

Tags:
Node Thumbnail

ข้อดีของเว็บเซอร์วิสคือสามารถทำให้โปรแกรมต่างภาษา ต่างแพลตฟอร์ม ติดต่อทำงานร่วมกันได้ เว็บเซอร์วิสหนึ่งที่พัฒนาโดยคนไทยคือเว็บเซอร์วิสของ ปตท ซึ่งอยู่ที่ http://www.pttplc.com/pttinfo.asmx โดยที่มีเอกสารที่อธิบายเว็บเซอร์วิส (WSDL) อยู่ที่ http://www.pttplc.com/pttinfo.asmx?WSDL

ี่เว็บเซอร์วิสของ ปตท พัฒนาโดยใช้ Microsoft .NET แต่ เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมทั้งในภาษา Java และ ภาษา PHP เพื่อดูราคาน้ำมันในปัจจุบันได้

// file call_pttws1.php

Tags:
Node Thumbnail

ในปัจจุับันเราจะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของภาษา XML ดังนั้นนักพัฒนาโปรแกรมจำเป็นจะต้องเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม XML parser ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าไปอ่าน แก้ไข และสร้างข้อมูลในภาษา XML ในช่วงแรก DOM (Document Object Model) และ SAX (Simple API for XML) เป็น API ที่คนนิยมใช้กัน แต่ทั้ง 2 ตัวมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคนละแบบ ข้อดีของ DOM คือใช้ง่าย แต่ต้องการพื้นที่หน่วยความจำเยอะ ในขณะที่ SAX ใช้ยาก และทำงานได้เร็ว และไม่ได้ต้องการพื้นที่หน่วยความจำเยอะ

Tags:
Node Thumbnail

นักธุรกิจหนุ่มไอทีไทยคนหนึ่งซึ่งดูแลและบริหารคนไอทีนับร้อยในไทยและได้ไปเย ี่ยมชมที่เวียดนามีความคิดเห็นว่า ความรู้และความสามารถของคนไอทีเวียดนามกับคนไอทีไทยน่าจะพอ ๆ กัน แต่คนเวียดนามสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกว่าคนไอที ไทยประมาณ 4-5 เท่า เหตุผลเป็นเพราะ

1. วิศวกรไทยทำงานจริง ๆ ประมาณ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่วิศวกรเวียดนามทำงานจริง ๆ ประมาณ 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2. วิศวกรไทยไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในตนเอง ไม่ชอบงานหนักและลำบาก ในขณะที่ชอบเงินเยอะ ๆ ฉะนั้นจึงเปลี่ยนงานบ่อย แทนที่จะมองว่าปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งน่าท้าทายที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ แต่กลับมองว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเองสบายน้อยลง

พอดีศึกษาการเลือกฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องอ่านและสร้างเ อกสาร XML ก็จึงศึกษา MySQL 5, PostgreSQL 8 และ Oracle 10 g

ทุกระบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป โดยสรุปแล้ว MySQL 5 จะเด่นในเรื่องของฟรี ใช้ง่าย และเร็ว (แต่คนที่พัฒนา sourceforge บอกว่า ช้ากว่า PostgreSQL แต่หลายแหล่งข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตบอกว่าเร็วกว่า) แต่ไม่ค่อยมีความสามารถในการจัดการคำถามที่สลับซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดให ญ่มาก รวมทั้งข้อมูล XML ซึ่ง MySQL ตอนนี้สนับสนุนแค่ส่งออกข้อมูลออกมาเป็น XML แต่ไม่สามารถแปลงข้อมูล XML ในฐานข้อมูลได้