Tags:
Node Thumbnail

Let's Encrypt (LE) เป็นระบบหน่วยงานออกใบรับรอง (Certification Authority หรือ CA) ที่สามารถใช้งานได้ฟรีและใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์เข้ารหัส โดยเราจะใช้งานผ่าน client ที่มีให้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ ระบบของ LE ให้บริการโดย Internet Security Research Group (ISRG)

ข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรอง

ใบรับรองที่ออกโดย LE จะมีอายุเพียงแค่ 90 วันเท่านั้น ซึ่งดูเป็นช่วงเวลาที่สั้นสำหรับผู้ดูแลระบบหลายๆคนที่ใช้งานใบรับรองที่มีอายุ1ปี ซึ่งทาง LE ให้เหตุผลในการออกใบรับรองที่มีอายุเพียงแค่ 90 วันไว้ดังนี้