Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เคยไหมที่เสียเวลาเดินห้างฯ เพื่อหาร้านค้าโดยไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหน ห้างฯ เปิดปิดเวลาอะไร หรือเดินทางไปอย่างไร ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ByteCode Team ได้พัฒนาแอพพลิเคชันสดใหม่ "Thai Shopping Mall" แอพฯ ที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ภายในแอพฯ ประกอบด้วยข้อมูลของห้างฯ ชั้นนำทั่วประเทศกว่า 60 ห้างฯ ซึ่งมี features หลักดังนี้

Tags:

ByteCode Team ได้พบปัญหาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ไม่รู้ว่ารถเมล์สายนี้เดินทางไปที่ไหนบ้าง รถเมล์ที่รออยู่ถึงไหนแล้ว สถานที่ต้องการไปมีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง เราจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Bangkok Bus Map แอพพลิเคชันแสดงเส้นทางของรถเมล์ และตำแหน่งของรถเมล์ภายในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานดังนี้