Syndicate content
Updated: 34 min 12 sec ago

ออสเตรเลียหาสาเหตุผึ้งทิ้งรัง ใช้ RFID และ Intel Edison

30 August 2015 - 09:50

ผึ้งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารของมนุษย์ มันช่วยผสมเกษรให้พืชมากมาย แต่ช่วงหลังเกิดปัญหาผึ้งทิ้่งรัง และจำนวนรังผึ้งก็ลดลงอย่างมากโดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด รู้เสียงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ยาฆ่าแมลง, เชื้อโรค, อาหาร, น้ำเสีย, มลพิษในอากาศ

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ทำวิจัยประเด็นนี้โดยติดตั้งชิป RFID ไว้บนตัวผึ้ง ตัวชิป RFID หนัก 5.4 มิลลิกรัม และสามารถอ่านได้จากระยะ 30 เซนติเมตร จากนั้นใช้เครื่องอ่านที่ติดตั้งกับบอร์ด Intel Edison อ่านข้อมูลแล้วส่งกลับศูนย์กลาง

นักวิจัยติดตั้ง RFID เพื่อตรวจสอบว่าผึ้งเข้าออกจากรังไปช่วงเวลาใดบ้าง พร้อมกับตรวจสอบว่าผึ้งมีการเข้าผิดรังหรือไม่ ตัวบอร์ด Edison นอกจากใช้อ่าน RFID แล้ว มันยังบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, และแสงสว่าง

ที่มา - CSIRO, ZDnet

Global Initiative for Honey bee Health: How do the bee's backpacks work? from CSIRO on Vimeo.

Categories: Blognone Network

อสุจิอาจใช้ฉมวกแทงไปยังเซลล์ไข่เพื่อปฏิสนธิ

28 August 2015 - 23:57

จากการค้นคว้าเป็นเวลานานถึง 14 ปี ทีมนักวิจัยสามารถสกัดและตกผลึกโปรตีนที่มีชื่อว่า Sperm lyzosyme-like protein 1 (SLLP1) ได้สำเร็จ โปรตีนตัวนี้แรกเริ่มเดิมทีจะอยู่ในถุงบรรจุสารที่มีชื่อว่า Acrosome ที่อยู่บนส่วนหัวของอสุจิ ในระหว่างการปฏิสนธิ SSLP1 จะถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเริ่มก่อร่างเป็นสายยาว เพื่อไปจับกับตัวรับของมันที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่ ที่มีชื่อว่า Sperm acrosomal SSLP1 binding (SAS1B) ก่อนที่จะส่งสัญญาณให้เกิดการปฏิสนธิในขั้นตอนถัดไป

ทีมนักวิจัยตัดต่อยีนสำหรับการสังเคราะห์ SSLP1 ของหนูทดลองไปยังแบคทีเรีย Escherichia coli เพื่อผลิตโปรตีนที่ต้องการเป็นปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว จากนั้นจึงสกัดโปรตีนออกมา ผ่านกระบวนทำให้บริสุทธิ์และตกผลึก ก่อนที่จะนำไปยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ รังสีเอ็กซ์จะหักเหไปเล็กน้อยเมื่อถูกยิงผ่านผลึกของสารใดๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณย้อนกลับไปสู่โครงสร้างของสารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโปรตีนขึ้นมาอีกด้วย

โปรตีน SSLP1 มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลวง มีเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสิ้น 75 Å (1 Å = 10-10 เมตร) โดยรูกลวงตรงกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 Å หน่วยย่อยของโปรตีนชนิดนี้จะเรียงตัวกันเป็นเกลียววน โดย 1 รอบจะใช้หน่วยย่อยของโปรตีน 6 หน่วย กินความยาว 33 Å

โปรตีน SSLP1 เป็นโปรตีนที่มีตัวรับอยู่ที่เซลล์ไข่ชนิดแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแบบจำลองโครงสร้าง 3 มิติขึ้นมาได้ และด้วยการค้นพบดังกล่าว ทำให้นักชีววิทยาการเจริญพันธุ์ตั้งสมมติฐานใหม่ๆ สำหรับการทดลองเพื่อค้นหาหน้าที่และการทำงานของโปรตีนชนิดนี้

ทีมนักวิจัยคาดว่าอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะใช้โปรตีนชนิดนี้แทงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่เข้าไป เพื่อนำไปสู่การปฏิสนธิที่สมบูรณ์

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Andrology ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ที่มา
Sperm May Use Harpoons Fertilise Egg - IFLScience
Fertilization Discovery: Do Sperm Carry Tiny Harpoons? - UVAToday

Categories: Blognone Network