Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยของ MIT พัฒนาเครื่องตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใหม่ ซึ่งมีข้อดีเหนือกว่าเครื่องตรวจวัดแบบที่มีใช้งานทั่วไปในตอนนี้ ทั้งเรื่องการตรวจวัดที่ไวขึ้น ทั้งยังใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม แถมยังมีแนวโน้มว่าใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าด้วย

อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เรียกว่า bolometer ซึ่งแต่เดิมใช้ตรวจวัดระดับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณต่างๆ โดยใช้วิธีการวัดอุณหภูมิของชิ้นส่วนโลหะในเซ็นเซอร์ของ bolometer อาศัยหลักการว่าชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อดูดซับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยิ่งในบริเวณใดที่คลื่นมีกำลังงานสูง อุณหภูมิของชิ้นส่วนโลหะก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นด้วย

Tags:
Node Thumbnail

หลายต่อหลายครั้งที่โลกเราคิดค้นคิดสร้างอะไรสักอย่าง ทว่าสิ่งที่ค้นพบให้อะไรมากกว่าสิ่งที่มุ่งตามหาแต่แรก เช่นเดียวกับงานวิจัยสร้างกล้องถ่ายใต้น้ำที่ตอนนี้กลายเป็นการค้นพบโอกาสในการสร้างเซ็นเซอร์ระบุพิกัดใต้น้ำ

เมื่อ 2-3 ปีก่อน นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียร่วมกันพัฒนากล้องถ่ายใต้น้ำ แต่แม้จะเรียกว่ากล้องแต่มันไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการถ่ายภาพ เพราะนั่นคือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์หลากรุ่นหลายยี่ห้อที่มีวางจำหน่ายทั่วไปทำได้กันอยู่แล้ว หากแต่กล้องนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อถ่ายโพลาไรเซชันของแสง ซึ่งการทำงานขอันถือเป็นการถอดแบบประสาทการมองเห็นภาพของกั้ง

Tags:
Node Thumbnail

ลองจินตนาการถึงกล้องบันทึกภาพดิจิทัลที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แต่อาศัยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเปลี่ยนพลังงานแสงที่ส่องกระทบตัวมัน ไอเดียที่หลายคนน่าจะนึกถึงคือการติดแผงโซลาร์เซลล์ลงบนพื้นผิวของกล้องให้ทั่ว แต่งานวิจัยใหม่ด้านเซ็นเซอร์รับภาพที่สร้างพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงตัวเองได้ กำลังจะเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับแนวคิดกล้องไม่ง้อแบตเตอรี่นี้

หากพูดถึงเซ็นเซอร์รับภาพ กล่าวโดยกว้างๆ แล้วการทำงานของมันก็คือรับแสงที่ตกกระทบมันแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า แม้ในรายละเอียดจะต่างกันอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่านี่คือเรื่องเดียวกันกับการทำงานของโซลาร์เซลล์ จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิจัยจาก University of Michigan จะคิดทำเซ็นเซอร์รับภาพที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงที่ตกกระทบบนตัวมันเอง