Tags:
Node Thumbnail

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อปรับเปลี่ยนหรือส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลัง เบื้องหน้า หรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจ กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเทรนด์นี้ทำให้เราได้เห็นได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม

อย่างแสนสิริ ในฐานะหนึ่งในบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์แถวหน้า ก็เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในโครงการต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยภายใต้กลยุทธ Siri LifeTech ที่นำ 6 นวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสบการณ์การอยู่อาศัยให้ครบครันและสะดวกสบายในหลายๆ มิติมากยิ่งขึ้น