Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็ยังต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่สัญญาณดีลื่นไม่มีสะดุดและต่อเนื่องกับทุกกิจกรรม ทั้งดูหนังดูซีรี่ส์ ฟังเพลง เล่นเกม รวมไปถึงการหาข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้งานก็เริ่มมาค้นหาผ่านทางออนไลน์

ลองมาทำความรู้จักกับแบรนด์ NU Mobile ซิมออนไลน์แนวคิดใหม่ ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนเครือข่าย AIS ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปไหน ทำทุกอย่างได้เองทุกขั้นตอนผ่านออนไลน์ ตั้งแต่สั่งซื้อซิม จ่ายเงิน ใช้งาน ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ