Massachusetts Institute of Technology

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และ Ecole Polythenique Federale de Lausanne จากสมาพันธรัฐสวิส ได้ประกาศเปิดตัวเครือข่ายนิรนาม (anonymity network) แบบใหม่ที่มีชื่อว่า "Riffle" และจะนำเสนอครั้งแรกที่งาน Privacy Enhancing Technologies Symposium ในเดือนนี้ โดยระบุว่าเครือข่ายนี้มีความปลอดภัยมากกว่า Tor ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Tags:
Node Thumbnail

งานวิจัยของ MIT เกี่ยวกับโดรนนั้นมีมาต่อเนื่องหลายปี โดยกลุ่ม Robust Robotics Group แห่งห้องปฏิบัติการ CSAIL ของ MIT ในปัจจุบันได้พัฒนาโดรนให้มีขีดความสามารถในการบินเพิ่มมากขึ้น ด้านหนึ่งของงานนี้คือการพัฒนาความฉลาดของโดรนให้ใช้พลังงานลดน้อยลง อันจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในการบินแต่ละครั้ง ซึ่งการทำ "แผนที่ลม" ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่านี้

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัย MIT พัฒนาโซลาร์เซลล์ที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าค่าขอบเขตทางทฤษฎีที่ตั้งไว้ว่าจะไม่สามารถแปลงพลังงานได้เกิน 33.7% โดยทีเด็ดสำคัญที่ทำให้โซลาร์เซลล์แบบใหม่ทำงานได้ดีเหนือกว่าทฤษฎีที่เคยมีมา คือการพัฒนาชิ้นส่วนที่ดูดซับพลังงานทุกรูปแบบของแสงอาทิตย์เอาไว้แล้วปล่อยแสงออกมาให้เหมาะกับโซลาร์เซลล์มากที่สุด

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจากทีม CSAIL แห่ง MIT ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ Origami หุ่นยนต์ที่พับได้ (อันเป็นที่มาของชื่อของมัน) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด ซึ่งหลังจากเริ่มนำออกแสดงในปี 2014 เป็นครั้งแรก ซึ่งตอนนี้หุ่นยนต์ Origami รุ่นล่าสุดที่มีนักวิจัยของ University of Sheffield และ Tokyo Institute of Technology มาช่วยพัฒนาด้วย ก็ได้รับการปรับปรุงจนกลายมาเป็นหุ่นยนต์เพื่อการปฏิบัติงานในร่างกายมนุษย์

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัย CSAIL แห่งสถาบัน MIT พัฒนาระบบ Wi-Fi ที่สามารถรับรู้ตำแหน่งของผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับมันอยู่ ที่ไม่ใช่แค่รู้ว่ามีกี่ชิ้น แต่มันสามารถรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนได้ว่าห่างออกไปเท่าไหร่จาก access point ในทิศทางไหน ชื่อของโครงการวิจัยนี้คือ Chronos

Chronos ใช้วิธีจับเวลา "time-of-flight" ซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่สัญญาณจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ถูกส่งมายังอุปกรณ์ Wi-Fi มันสามารถจับเวลาได้แม่นยำระดับที่ว่าค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนนั้นมีแค่เพียง 0.47 ns หรือไม่ถึงครึ่งของหนึ่งในพันล้านวินาทีเท่านั้น

Tags:
Node Thumbnail

เหล่าวิศวกรชีววิทยาแห่ง MIT ได้สร้างภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ด้วยการเขียนโปรแกรมดังกล่าว พวกเขาจะสามารถออกแบบวงจรรหัสพันธุกรรมให้แก่เซลล์สิ่งมีชีวิตเพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะของเซลล์นั้นได้

ด้วยภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ ไม่ว่าใครก็สามารถออกแบบฟังก์ชั่นของเซลล์ได้ เช่น สั่งให้เซลล์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและทำการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด จากนั้นพวกเขาก็จะสร้างรหัสพันธุกรรมขึ้นมาตามโปรแกรมที่เขียนเอาไว้ ก่อนจะนำไปใส่ไว้ในเซลล์สิ่งมีชีวิต

Tags:
Node Thumbnail

สัญญาณไฟจราจรถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 โดยสัญญาณไฟจราจรถือเป็นอุปกรณ์ช่วยการจราจรตรงทางแยก แต่ในอนาคตที่รถยนต์กำลังจะไร้คนขับอย่างเต็มตัวแล้ว เทคโนโลยีที่ใช้มานับร้อยปีอาจต้องเปลี่ยนใหม่

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งจาก MIT ได้เสนอสัญญาณไฟจราจรยุคใหม่ ใช้วิธีการจัดตาราง (จากรายงานใช้คำว่า Slot-based Intersections หรือ SI) โดยใช้ทฤษฎีแถวคอย (queuing theory) เนื่องจากเมื่อรถกลายเป็นรถยนต์ไร้คนขับแล้ว การจะเปลี่ยนไปใช้ระบบจัดตารางการจราจรตรงทางแยกจึงเป็นไปได้ เพราะว่ารถยนต์แต่ละคันสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ หรือคุยกันระหว่างรถยนต์ได้ ฉะนั้นการจัดตารางก็จะให้รถยนต์คุยกับคอมพิวเตอร์

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยของ MIT โชว์ผลงานการพัฒนา SensorTape เซ็นเซอร์วัดแสงและตรวจจับการเคลื่อนไหวออกแบบในรูปของเทปกาว เพื่อใช้สำหรับงานพัฒนาต่างๆ โดยผู้พัฒนาสามารถติดเซ็นเซอร์เข้ากับวัตถุหรือชิ้นงานอื่นได้โดยสะดวก

ทีมผู้พัฒนา SensorTape นั้นประกอบไปด้วย Artem Dementyev, Cindy Hsin-Liu Kao และ Joe Paradiso แห่ง MIT Media Lab โดยพวกเขาทำเทปกาว ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์และไฟ LED เพิ่มเข้าไป มันสามารถตรวจวัดแสงและรับรู้ถึงการโก่งบิดของตัวแถบเซ็นเซอร์เองได้โดยอาศัยเซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งและไจโรสโคป เหล่าเซ็นเซอร์แต่ละหน่วยจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยสารตัวนำไฟฟ้าที่ถูกพิมพ์ลงบนฟิล์ม

Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน ISSCC ทีมวิจัยจาก MIT เสนอสถาปัตยกรรมซีพียู Eyeriss ที่ออกแบบมาเพื่อการจำลองเครือข่ายประสาทเทียมโดยเฉพาะ ทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลแบบปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงในชิปที่กินพลังงานต่ำได้

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มักอาศัยการสื่อสารระหว่างซีพียูผ่านหน่วยความจำหลักขนาดใหญ่ แม้แต่ชิปกราฟิกที่มีคอร์ขนาดเล็กจำนวนมากๆ ก็ยังต้องสื่อสารผ่านหน่วยความจำหลักอยู่ดี แต่ Eyeriss เปิดช่องทางให้แต่ละคอร์มีหน่วยความจำขนาดเล็กเป็นของตัวเองและสื่อสารกันได้โดยตรงล้อรูปแบบมาจากการประมวลผลเครือข่ายประสาทเทียม ขณะที่ช่องทางการสื่อสารระหว่างคอร์ก็สามารถปรับแต่งเส้นทางได้

Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน ISSC ปีนี้ ทีมวิจัยจาก MIT ร่วมกับ Texas Instruments (TI) สาธิตชิป RFID รุ่นใหม่ที่มีแหล่งพลังงานในตัวเพื่อประเด็นความปลอดภัย

RFID ที่มีแหล่งพลังงานในตัวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่แนวคิดการออกแบบ RFID เช่นนี้มักใช้งานเพื่อการสื่อสารทางไกล เช่นการอ่านค่าจากระยะทางหลายๆ เมตร แต่ครั้งนี้ข้อเสนอมาจากงานวิจัยการโจมตีบัตร RFID ด้วยการตัดพลังงานอย่างแม่นยำ ทำให้บัตรหยุดเขียนข้อมูลลงไปยังหน่วยความจำได้

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัย CSAIL แห่งสถาบัน MIT ได้เผยแพร่คลิปแสดงความสามารถของอัลกอริทึมที่พัฒนามาสำหรับโดรน ทำให้มันสามารถบินผ่านพื้นที่ซึ่งมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากได้อย่างแม่นยำ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก MIT ได้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi เพื่อระบุตัวตนของมนุษย์ผ่านกำแพง โดยนักวิจัยได้สร้างอุปกรณ์ชื่อ RF-Capture ซึ่งจะปล่อยสัญญาณไร้สายเพื่อวิเคราะห์การสะท้อนกลับ และเพื่อดูว่ามีลักษณะเหมือนมนุษย์หรือไม่

Tags:
Node Thumbnail

แม้ในทางวิชาการ MIT (Massachusetts Institute of Technology) จะได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก (QS World Ranking ของปี 2014/15 อยู่อันดับที่ 1 ในภาพรวม) แต่ในเชิงความปลอดภัยทางด้านไอที MIT กลับถูกบริษัทวิจัยด้านความปลอดภัย SecurityScorecard จัดลำดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบด้านความปลอดภัยสำหรับไอที ต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยจาก MIT เตรียมนำเสนอระบบไฟล์ที่ทนทานต่อความเสียหายหากคอมพิวเตอร์แครชไปในเวลาใดๆ ก็ตามระหว่างการเขียนไฟล์

ก่อนหน้านี้ระบบไฟล์มีการออกแบบเพื่อให้ทนทานต่อการแครชของคอมพิวเตอร์ ที่อาจจะหยุดทำงานไปบางเวลา หรืออาจจะไฟดับไปกลางคัน ทีมงานระบุว่าการออกแบบก่อนหน้านี้อาจจะทนทานต่อการแครชในเวลาใดๆ แต่ไม่เคยมีใครพิสูจน์จริงๆ ว่าหากมีการแครชระหว่างการทำงานช่วงที่ไม่คาดคิด จะมีบางช่วงที่ระบบไฟล์เสียหายได้หรือไม่

Tags:
Node Thumbnail

วงการเครื่องพิมพ์สามมิติกำลังจะก้าวไปอีกขั้นแล้ว หลังจากทีมวิจัยของ MIT เพิ่งปล่อยผลงานวิจัยตัวใหม่ ว่าด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่รองรับการพิมพ์หลากหลายวัสดุในชื่อ MultiFab

เจ้าเครื่องพิมพ์สามมิติ MultiFab ที่ว่านี้เป็นผลงานของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CSAIL) ซึ่งรองรับการพิมพ์สามมิติหลากหลายวัสดุ มากถึง 10 ชนิดในเวลาเดียวกัน (เทียบกับเครื่องพิมพ์ในท้องตลาดที่ทำได้ราว 4 ชนิด) ยังพิมพ์ด้วยความละเอียดถึง 13 ไมครอน และใช้พิมพ์วัสดุได้หลากหลายตั้งแต่พลาสติก แก้ว หรือแม้กระทั่งแผ่นวงจรพิมพ์ และสายไฟ จึงสามารถใช้พิมพ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่เดิมต้องพิมพ์แยกชิ้นมาประกอบภายหลัง เป็นการพิมพ์ครั้งเดียวได้เลย

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัย Mediated Matter จาก MIT ได้ปรับปรุงเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ จนสามารถสร้างงานพิมพ์โดยใช้แก้วเป็นวัสดุได้สำเร็จ พร้อมตั้งชื่อเทคนิคการพิมพ์นี้ว่า G3DP (Glass 3D Printing)

การพิมพ์ G3DP นี้จะใช้เนื้อแก้วที่ผ่านการหลอมละลายด้วยเตาเผามาก่อนแล้ว เติมลงสู่ถังพักของเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาพิเศษทำจากเซรามิกฝังขดลวดทำความร้อนไว้ข้างใน เพื่อเลี้ยงเนื้อแก้วให้คงอุณหภูมิไว้ในช่วง 480 - 515 องศาเซลเซียส ส่วนหัวพิมพ์ซึ่งทำจากเซรามิกฝังขดลวดทำความร้อนไว้ข้างในเช่นกัน จะทำหน้าที่ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานบนแท่นวางชิ้นงานที่อยู่บริเวณด้านล่างใต้หัวฉีด

Tags:
Node Thumbnail

งานวิจัยของ MIT ที่ได้รับความร่วมมือจาก Google อาจกลายเป็นหนึ่งฟีเจอร์สำคัญของกล้องและสมาร์ทโฟนในอนาคต ด้วยการใช้อัลกอริทึมของงานวิจัยนี้ ทำให้การถ่ายภาพหน้ารั้วตาข่าย หรือถ่ายวิวนอกห้องผ่านกระจกหน้าต่าง จะได้ภาพชัดที่ไม่ถูกบดบังด้วยภาพของรั้วหรือเงาสะท้อนในกระจกอีกต่อไป

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ทีมวิจัยจาก MIT เสนอสถาปัตยกรรม BlueDBM สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยแนวคิดว่าไม่ต้องเน้นการเพิ่มแรมเข้าไปมากๆ เหมือนแต่ก่อน

กรณีของข้อมูลสำหรับ BlueDBM เช่นการประมวลผลข้อมูลทวิตเตอร์ขนาด 5TB ถึง 20TB ที่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์นับร้อยตัว แต่ละตัวติดตั้งแรมจำนวนมากเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่บนแรม ข้อเสนอของ BlueDBM เสนอให้ไปเน้นหน่วยความจำแบบแฟลชที่ประสิทธิภาพสูงแต่ยังมีราคาถูกและประหยัดไฟแทน

Tags:
Node Thumbnail

Software rot คือเหตุการณ์อันเนื่องมาจากโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระบบปฏิบัติการ หรือฮาร์ดแวร์ที่ออกมาในช่วงนั้น เมื่อเวลาผ่านไป ระบบปฏิบัติการหรือฮาร์ดแวร์มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ ทำให้โปรแกรมเดิมมีปัญหาเพราะไม่เข้ากันกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ ส่งผลให้โปรแกรมนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

นักพัฒนาต้องเลี่ยงเหตุการณ์นี้ด้วยการหมั่นทดสอบและอัพเดตซอฟต์แวร์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นงานที่กินระยะเวลา MIT ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Stanford, Adobe และ Google จึงได้วิจัยซอฟต์แวร์ชื่อว่า Helium เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานเหล่านี้แทน

Tags:
Node Thumbnail

หากจะตอบคำถามข้างต้นว่าต้องเป็นคนที่เก่งพอจะเข้าไปทำงานวิจัยที่ MIT ก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะวันนี้โปรแกรมที่แก้บั๊กด้วยตนเองได้เกิดขึ้นจริงแล้วจากฝีมือนักวิจัยของสถาบันแห่งนี้

แนวทางที่เหล่าโปรแกรมเมอร์ที่ MIT ร่วมกันพัฒนา คือโปรแกรมที่พวกเขาเรียกว่า CodePhage มันคือซอฟต์แวร์ที่จะตรวจหาจุดผิดในโค้ดที่ถูกเขียนขึ้น แล้วไปหยิบยกเอาโค้ดบางส่วนของโปรแกรมอื่น (ซึ่งมีทั้งบรรดาโปรแกรมแบบ open source และโปรแกรมที่มีผู้บริจาคมาให้เพื่องานพัฒนานี้โดยเฉพาะ) มาทำการ "ซ่อมแซม" จุดผิดพลาดเหล่านั้น

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

MIT Media Lab เปิดตัวงานวิจัย Enigma แพลตฟอร์มการประมวลผลที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลไปประมวลผลบนเครื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ และผู้ประมวลผลเองก็ไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้

แนวทางของ Enigma อาศัยการแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และจะไม่มีใครสามารถถอดรหัสข้อมูลกลับออกมาได้หากไม่ได้รับข้อมูลครบทุกส่วน แต่ผู้ที่ได้รับข้อมูลบางส่วนนั้นกลับสามารถประมวลผลตามคำสั่งได้ กระบวนการนี้เรียกว่า secure multiparty computation

Tags:
Node Thumbnail

Apple ถูกฟ้องร้องฐานใช้ชิปที่ผลิตโดยใช้กระบวนการที่สงวนไว้ตามสิทธิบัตรที่มีการจดไว้ตั้งแต่ปี 1997 โดยเจ้าของสิทธิบัตรผู้ยื่นฟ้องในครั้งนี้ก็คือ MIT

MIT ได้ยื่นฟ้องที่ศาลใน Boston โดยระบุว่าผู้ผลิตชิป Micron Technology จาก Idaho นั้นผลิตชิป DRAM ให้ Apple โดยอาศัยเทคนิคการผลิตที่มีการตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ ซึ่ง MIT อ้างว่าเทคนิคการผลิตชิปดังกล่าวนั้นได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรหมายเลข 6,057,221 ที่ MIT ถือครองอยู่ ซึ่งสิทธิบัตรนี้ถูกยื่นจดตั้งแต่ปี 1997 และได้รับการอนุมัติในปี 2000 ทั้งนี้ชื่อของผู้คิดค้นกระบวนการตัดชิ้นงานผลิตชิปด้วยเลเซอร์ตามที่ระบุในสิทธิบัตรนั้นก็คือ Joseph Bernstein และ Zhihui Duan

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยของ MIT พัฒนาภาษาใหม่สำหรับการสร้างเว็บ ให้ชื่อว่า Ur/Web โดยรวมเอาเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการพัฒนาเว็บมาไว้ด้วยกัน

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

MIT อวดผลงานวิจัยใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ใช้งานสมาร์ทโฟนร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างลงตัวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

งานวิจัยนี้มีชื่อว่า THAW เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างมาเป็นชุดสำหรับทำงานบนคอมพิวเตอร์และบนสมาร์ทโฟนไปด้วยกัน ผู้ใช้สามารถนำเอาสมาร์ทโฟนไปทาบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือเล่นเกมได้ หน้าจอสมาร์ทโฟนจะแสดงผลกลมกลืนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของจอคอมพิวเตอร์ (โดยที่จอคอมพิวเตอร์ก็เป็นจอปกติทั่วไป ไม่ใช่จอสัมผัส)

Tags:
Node Thumbnail

แม้ข่าวนี้จะมาช้าไปหน่อย (ราว 2 สัปดาห์) แต่ก็ถือว่าควรค่าแก่การติดตาม กับผลงานการวิจัยจาก MIT เกี่ยวกับเทคนิคที่เรียกว่า Visual Microphone ซึ่งสามารถถอดรหัสเสียงจากคลิปวิดีโอที่ถ่ายภาพวัตถุในบริเวณที่มีเสียงนั้น

เราคงพอรู้จักเทคนิคการอ่านปากจากในหนังหรือตามข่าวต่างๆ ถึงความสามารถในการเข้าใจคำพูดของบุคคลได้โดยพิจารณาจากลักษณะริมฝีปากของผู้พูด และนั่นทำให้เรารู้ได้ว่าเขากำลังพูดว่าอะไรแม้ว่าในความจริงแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงพูดนั้น แต่ผลงานวิจัยของ MIT นั้นล้ำไปกว่านั้น เพราะอัลกอริธึมของงานวิจัยนี้สามารถรู้ถึงเสียงพูดได้โดยการวิเคราะห์การสั่นไหวของวัตถุซึ่งอยู่ในสถานที่นั้น

Pages