Tags:
Node Thumbnail

Lexus เผยบริการใหม่ล่าสุด Genetic Select by Lexus ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการใช้พันธุกรรมของผู้ขับรถ ในการเลือกและปรับแต่งรถยนต์ให้เหมาะสม โดยร่วมมือกับ 23andMe บริษัทวิเคราะห์ดีเอ็นเอชั้นนำ

การดูดีเอ็นเอทำให้ฟังก์ชันของรถยนต์มีความเหมาะสมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การปรับที่นั่ง, ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ไปจนถึงซันรูฟว่าควรมีหรือไม่ โดยจากการศึกษาของ 23andMe นั้นพบว่าความแม่นยำอยู่ในระดับ 99.99967% เลยทีเดียว

กระบวนการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอนั้นทำได้ง่ายๆ โดยใช้น้ำลาย และสามารถคัดเลือกรถยนต์ได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาที และสามารถส่งมอบรถยนต์ได้ใน 48 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อค้นหารถที่ตรงกับดีเอ็นเอได้ในวันที่ 1 เมษายนนี้