Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน Huawei Connect 2017 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หนึ่งในกรณีศึกษาที่ถูกนำเสนอบนเวที คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ใช้โซลูชั่นของบริษัท Huawei ในการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นผู้นำเสนอบนเวทีด้วยตนเอง

หลังจากการนำเสนอบนเวที ทางอธิการบดีได้ให้เวลาส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์กับสื่อไทยเป็นพิเศษ ผมได้รวบรวมและสรุปการสัมภาษณ์มาให้ทุกท่านได้อ่านครับ

หมายเหตุ ผมเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยคำเชิญของทาง Huawei ครับ

Tags:
Node Thumbnail

ค่ายแนะแนวคณะไอทีสำหรับน้องๆ ที่กำลังขึ้นชั้นเรียน ม.4-6 ไม่ว่าจะเป็นสายการเรียนไหน รวมถึงน้องๆ ปวช. ที่มีใจรักพร้อมเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปกับพวกพี่ๆ จากคณะไอทีลาดกระบัง นอกจากพี่ๆ จะพกความรู้แบบแน่นเอี๊ยด! มาให้น้องๆ กลับไปแล้วยังส่งมอบความสนุกสนานให้กันถึงที่ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน