Tags:
Node Thumbnail

CAT Telecom ได้ลงนามในเอกสารหลักการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเคเบิ้ลใต้น้ำไทย-ฮ่องกง กับบริษัท ไชน่า อาวิเอชั่น คลาวด์ (CAC) เทเลคอม โดยคาดว่าเคเบิ้ลใต้น้ำเส้นนี้จะเปิดใช้ในเชิงพาณิชย์ช่วงปลายปี 2563

ความโดดเด่นของโครงการนี้ คือมีแบนด์วิธถึง 153.6 Tbps ใช้สายใยแก้วนำแสง 8 คู่ เคเบิ้ลใต้น้ำถูกออกแบบมาให้มีความยาวลดลงจากที่มีอยู่ 13% ช่วยลด latency ระหว่างกรุงเทพฮ่องกงลงได้ราว 5 มิลลิวินาที รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์กับประเทศที่มีสถานีจุดขึ้นบก ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตของพื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น