Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่า Uber ได้เริ่มเจรจากับ Careem แอพแชร์รถแท็กซี่ท้องถิ่น ซึ่งให้บริการอยู่ในพื้นที่ประเทศแถบตะวันออกกลาง เพื่อควบรวมกิจการกัน แต่ดีลนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

ข้อเสนอของ Uber นั้นมีทั้ง จัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาร่วมกัน หรือ Uber อาจซื้อกิจการ Careem ทั้งหมดเลย โดยเบื้องต้น Uber ต้องการให้ Careem เป็นผู้ดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป ส่วน Uber เป็นผู้ถือหุ้น

หากดีลนี้เกิดขึ้นจึง จะเป็นการขายกิจการครั้งล่าสุด ต่อเนื่องจาก จีน, รัสเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดการแข่งขันกับผู้ให้บริการท้องถิ่น