Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปัญหา SMS กินเงินเป็นปัญหาที่ผู้ใช้จำนวนมากเจอกัน (ผมเองเคยเจอกับตัวเมื่อปีที่แล้ว) ตอนนี้ทาง dtac ก็ออกมาตรการเพิ่มเติม

มาตรการในตอนนี้ได้แก่

  • การออกคำแนะนำการเก็บค่าบริการ (advise of charge - AOC) ให้ผู้ให้บริการเนื้อหาเก็บเงินทำตามเมื่อจะรับสมัครบริการต่างๆ โดยต้องแสดง ชื่อบริการ, ราคา, จำนวนการส่งข้อความต่อวัน/สัปดาห์/เดือน, มีการป้องกันการสมัครอัตโนมัติ
  • ออกใบรับรองเครือข่ายโฆษณา เนื่องจากปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายโฆษณาที่พยายามทำส่วนแบ่งค่าบริการโดยไม่สนใจวิธีการ (malvertising) ทาง dtac จะออกใบรับรองให้กับผู้โฆษณาที่ทำหน้าที่ได้ดี เพื่อชวนให้ผู้ให้บริการเนื้อหาไปใช้งานช่องทางเหล่านี้

ผมเองได้พูดคุยกับคุณโรจน์ เดโชดมพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโพสต์เพด สายงานพาณิชย์ ก่อนออกข่าวนี้ คุณโรจน์ยืนยันว่าในแง่ความเป็นส่วนตัวแล้ว ผู้ให้บริการเนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้เห็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้เว็บแต่อย่างใด แต่จะเห็นหมายเลขอ้างอิงเป็นค่าแฮชเพื่อให้อ้างอิงหมายเลขที่จะสมัครบริการได้เท่านั้น ต่างกับบริการธนาคารที่มีการเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ไปให้

ที่มา - จดหมายข่าว dtac

No Description

5 กุมภาพันธ์ 2561 - ดีแทคกำหนดมาตรการบรรเทาปัญหา SMS ไม่พึงประสงค์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเสนอวิธีให้ลูกค้ากำจัดบริการ SMS ไม่พึงประสงค์ได้ผ่าน dtac App ปัจจุบัน พบมัลแวร์สาเหตุหลักของ SMS ไม่พึงประสงค์ แนะผู้บริโภคติดตั้งมัลแวร์ (malware protection) แอปที่ช่วยป้องกันการตอบรับ SMS ไม่พึงประสงค์ได้ ดีแทคยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งรักษาผลประโยชน์และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นายโรจน์ เดโชดมพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโพสต์เพด สายงานพาณิชย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทครับฟังเสียงของลูกค้า และตระหนักถึงปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่จากบริการ SMS ที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ทั้งมาตรการเชิงรุกและเชิงรับที่จะเร่งแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันที ทั้งการตรวจและดักจับมัลแวร์ไอพีซึ่งทำเป็นรายวันและรายสัปดาห์ ยกเลิกคอนเท้นท์พาร์ทเนอร์ที่มีการร้องเรียนเข้ามา ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขการใช้บริการของลูกค้าก่อนที่จะออกใบแจ้งค่าใช้บริการ รวมถึงคืนเงินและบล็อกการใช้บริการ SMS ที่ไม่พึงประสงค์ให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ให้หมดไปจาก โอเปอเรเตอร์เพียงฝ่ายเดียวได้ การจัดการกับ SMS หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ เกิดมาจากระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystem ในการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเภทธุรกิจที่อยู่ในวงจรนี้ คือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ผู้ให้บริการคอนเท้นท์ (Content Provider) และกลุ่มบริษัท (Affiliate provider) ที่ทำแพลตฟอร์มให้บริการในการทำโฆษณาออนไลน์ สำหรับให้นักโฆษณา (Advertiser) หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาออนไลน์ ใช้เพื่อทำการโฆษณาออนไลน์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของผู้โฆษณาโดยมีช่องทางที่หลากหลาย ทุกธุรกิจที่อยู่ในกระบวนการต้องมีจริยธรรมในการให้บริการ ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ไม่ฉ้อโกง หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ทั้งนี้ดีแทคตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญและไม่ได้ละเลยในประเด็นข้อร้องเรียนใดๆ เราจึงพยายามพัฒนาจัดทำระบบเพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ นอกจาก *137 บริการแจ้งยกเลิก SMS ที่ไม่ต้องการแล้ว ดีแทคยังพัฒนาเทคนิคการป้องกันอีกหลายรูปแบบ อาทิ การตรวจสอบการรับบริการบนดีแทค แอป จัดทำระบบแนะนำการสมัครใช้บริการ AOC (Advise of charge) ที่ใช้กับ Content partner ทุกราย เมื่อลูกค้าต้องการสมัครบริการเสริมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Web/Wap/App Banner On-Net ระบบ AOC จะช่วยให้ลูกค้าดีแทคได้ทราบถึง ชื่อบริการ รายละเอียด ราคา และจำนวนการส่งข้อความให้เป็น วัน/สัปดาห์/เดือน นอกจากนี้ ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครว่า หากผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วนเพียงพอแก่การพิจารณาและตัดสินใจในการสมัครใช้บริการนั้นๆ โดยมีลิงค์ให้เข้าไป ยืนยันยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขให้รับทราบก่อนยืนยันการสมัครบริการ

รวมถึงแอปป้องกันมัลแวร์ การทำระบบแคปช่า (Captcha) ที่ใช้ทดสอบเพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้เป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่ โปรแกรมอัตโนมัติหรือบอท และดีแทคจะออกใบรับรอง (Certified) ให้กับ กลุ่มผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลรายชื่อมัลแวร์ไอพีร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ทั้งอุตสาหกรรม

รวมถึงมาตรการระยะยาวในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Ad Network ทุกราย ที่สามารถยิงโฆษณาในเว็บจำนวนมากที่อยู่ในเครือข่ายได้ในการให้บริการอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงไปตรงมา

ดีแทคให้ความสำคัญอย่างสูง ในการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวลูกค้า การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ดีแทคจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการเท่านั้น ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการดีแทค ในการป้องกัน SMS ที่ไม่พึงประสงค์

1. การตรวจสอบและลบบริการ SMS ที่ไม่พึงประสงค์จาก ดีแทค แอป (dtac application) ผู้ใช้บริการดีแทค สามารถดาวน์โหลด ดีแทค แอป แล้วเข้าไปในหน้าการใช้งาน Usage details ซึ่งจะมีให้ตรวจสอบว่า มี SMS หรือ คอนเท้นท์อะไรที่เปิดบริการอยู่ ถ้าไม่ต้องการรับบริการ สามารถเข้าไปลบบริการนั้นได้เลย

2. การให้ความรู้เรื่องมัลแวร์ (Malware) อาจมีกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ AOC ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่โทรศัพท์มือถือ อาจจะเกิดมัลแวร์ที่แอบแฝงอยู่ในแอปบนสมาร์ทโฟน โดยแนะนำให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยที่สามารถสแกนไวรัสและมัลแวร์ได้ ควรติดตั้งแอปพลิเคชั่นต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ และควรเลือกใช้ แอปพลิเคชั่น ที่สามารถสแกนหน่วยความจำ SD บนโทรศัพท์มือถือได้หมดทั้งไฟล์ที่ไม่จำเป็น ไฟล์คำสั่งที่ทำงานได้ (executables) โฟลเดอร์ขยะ และข้อมูลชั่วคราว (temp data) ทั้งนี้ควรจะหมั่นอัพเกรดซอฟต์แวร์ และอัพเดทเฟิร์มแวร์ ที่ติดตั้งในเครื่องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้สมาร์ทโฟนของเรามีความปลอดภัยอยู่เสมอ

Get latest news from Blognone

Comments

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 5 February 2018 - 19:48 #1032312

เกลือเป็นหนอนยังมี ปัญหาก็ไม่จบอยู่ดี

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 February 2018 - 20:12 #1032315

ขยับซะที


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: Tenzen
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 5 February 2018 - 20:20 #1032316

กว่าจะปรับตัว แบรนด์โดนทำลายไปแล้วเท่าไร ต้องลงทุนอีกแค่ไหนเพื่อให้ลูกมั่นใจในเรื่องนี้ว่าจัดการได้จริง ๆ

By: Arain14
iPhone
on 5 February 2018 - 20:43 #1032320

10ปีที่แล้ว เลิกใช้ Dtac ก็เพราะปัญหานี่แหละ sms, เงินหายแบบไม่รู้เรื่องหลายครั้ง ปัจจุบันปัญหานี่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

By: nisitko
AndroidWindows
on 5 February 2018 - 20:57 #1032322
nisitko's picture

ผมไม่เคยเจอ SMS เก็บเงินเลย เบอร์มือถือก็เป็นเบอร์เก่าใช้มานานมากกว่า 12 ปีแล้ว ...

SMS อะไรส่งมาจะระวังไม่ไป click เข้าไปดูอะไรที่เป็น link ส่วนใหญ่เห็นหัวข้อก็ลบทิ้งโดยไม่ต้องอ่านได้เลย และพวก App แปลกๆ ก็ไม่ลงเพราะเสี่ยงโดน Malware ที่ไปรับ SMS เถื่อนกินเงินเราได้อีก

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 6 February 2018 - 09:20 #1032386 Reply to:1032322

ปัญหาคือ เราไม่ได้ใช้เองครับ
ให้คนเฒ่าคนแก่ใช้บางทีให้หลานเล่นอีก
แถมพอถามว่า สามารถ block ไม่ให้มีการสมัครบริการใดๆเลยได้ไหมได้ไหม บอกว่าทำไม่ได้
ตลก ทั้งที่ค่ายพวกนี้มันส่งมาชาร์จกะ dtac ได้ มันต้องมี partner กันมาก่อนแล้ว เจ้าไหน fishy ทำไม dtac จะไม่รู้
หรือถ้าเป็นการ subscribe รายเดือน จะส่ง sms มา confirm ก่อนก็ไม่ได้หรือ

By: vevysang on 5 February 2018 - 21:06 #1032323

ถ้าคุณไม่เก็บตัวงจากลูกค้าคุณไปให้เขาก็จบ

ปัญหาคือคุณจะเอาส่วนแบ่งมากกว่า

By: devilblaze
iPhoneAndroidWindows
on 5 February 2018 - 22:50 #1032328
devilblaze's picture

ผมเองก็ย้ายหนีเมื่อปีใหม่ จะหนีค่ายsmsผี ไปเจอค่ายบิลมั่วดู

By: Kimi4ne
AndroidUbuntuWindows
on 6 February 2018 - 00:18 #1032334

ย้ายออกซักพักแล้ว ไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด จะโทรหาญาติถามทาง โทรศัพท์ตัวเองไม่มีสัญญาณเลย
นึกว่าบ้านนอกเกินสัญยาณเข้าไม่ถึง ที่ไหนได้เห็นชาวบ้านเดินโทรคุยโทรศัพท์ผ่านหน้าตาเฉย เลยต้องขอยืมของเค้าโทรหา อายไปสิ

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 6 February 2018 - 00:38 #1032335
Jonathan_Job's picture

ผมอ่านแล้วยังรู้สึกว่า DTAC ก็ยังไม่"จริงใจ" และ "จริงจัง"ในการแก้ปัญหา ปัญหานี้ผมมองว่ามันมีมันมีวิธีแก้ที่เป็นไปได้ตั้งหลายทาง
1. set ค่า default ของทุกเบอร์ให้ block การสมัคร SMS อัตโนมัติ จนกว่าจะทำการเปิดบริการ SMS กับ DTAC ด้วย เบอร์ * # (คล้ายๆ กับ * 104 * 71 # เพื่อเปิด และ * 104 * 72 # และปิด cellular data)
2. ทำ 2FA ทุกครั้งที่มีการสมัคร SMS วิธีง่ายสุดก็คือ ควรให้ login เข้าไปยืนยันการสมัครในหน้า mydtac อีกที โดยการใส่ OTP ที่ได้รับเป็นครั้งๆ ไป
3. การต่ออายุบริการ SMS ต้องให้ทำ 2FA ทุกเดือน เพื่อยืนยัน

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 6 February 2018 - 21:02 #1032502 Reply to:1032335
Mars2005's picture

+1 น่าจะต้องแบบที่ว่ามาล่ะครับ รับรองได้ หายเรียบแน่

By: xpthai on 6 February 2018 - 05:41 #1032347

ผู้ให้บริการเครือข่าย จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ ไม่มากก็น้อย
ผู้ให้บริการเครือข่าย ได้ส่วนแบ่งรายได้ จากบริการแบบ Non-voice ไม่มากก็น้อย มานานแล้ว เพราะเป็นผู้เก็บเงินจากผู้บริโภค แล้วส่งต่อให้ ผู้ให้บริการคอนเทนต์
SMS ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย และคอนเทนต์ ทั้งไม่เสียเงิน และเสียเงิน ผู้ให้บริการเครือข่าย ได้ประโยชน์ทั้งทางอ้อม (SMS ไม่เสียเงิน) และทางตรง (SMS เสียเงิน) อยู่แล้ว

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 6 February 2018 - 07:31 #1032351

ใช้แบบ prepaid หรือย้ายไป my by cat ก็จบละ

By: sunVSmoon
Windows
on 6 February 2018 - 07:48 #1032354 Reply to:1032351

เมื่อก่อนย้ายจากรายเดือนมา prepaid เพราะเหตุผลนี้
แต่สุดท้าย...Prepaid ก็โดน
เงินหาย...เติมเท่าไหร่ก็หมด
เช็คประวัติจาก app ไม่ได้ต้องโทรถาม call center อย่างเดียว
ตอนนี้ย้ายมารายเดือนเพราะว่าเช็คประวัติการใช้งานได้
ถ้าเจอเก็บเงินแปลกๆ ต้องรีบโทรเข้า call center ยกเลิก
(ประสบการณ์ตรงจาก TRUE)

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 6 February 2018 - 09:23 #1032388 Reply to:1032354

หนักกว่าคือ prepaid มันเอาเงินเราไปเลย
Postpaid มันยังยกเลิกได้ ซึ่งก็ยกเลิกให้ทุกครั้ง
มันเหมือนพวกกะเอาง่าย คือใครหักบัตรเครดิตแล้วไม่ได้เช็ค ก็ซวยไป
ถ้าใครจับได้ก็ยกเลิกให้

By: jedising
iPhone
on 6 February 2018 - 14:31 #1032442

ไม่เคยเจอกับตัวเลยสงสัย เป็นเฉพาะ DTAC เหรอครับ หรือ operator อื่นๆก็มีแบบนี้เหมือนกัน

By: eak1111 on 6 February 2018 - 15:48 #1032463 Reply to:1032442
eak1111's picture

ผมใช้ 3 เจ้าหลัก โดน dtac รายเดียว

และที่สำคัญ ไม่รู้สาเหตุว่าไปสมัครอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ และที่สำคัญกว่าอีก เบอร์นี้คือเบอร์สวย น๊านนนานจึงจะเปิดขึ้นมาเช็คมาตรวจ แทบจะไม่ได้ใช้เลย ยังโดยเก็บค่าบริการ sms จากบริการแปลกๆได้ไง คิดดูดิ่

By: BoBoBo
iPhoneAndroid
on 6 February 2018 - 16:31 #1032474 Reply to:1032442

ถ้าไม่ใช้ 3G/4G กดลิงค์เว็บดูหนังเถื่อนหรือเว็บโป๊ โอกาสโดนน้อยมากครับ

By: hail_to_the_thief
iPhone
on 7 February 2018 - 02:49 #1032523 Reply to:1032474

หืมมมม เดี๋ยวๆๆ แสดงว่าพวกที่โดนนี่………

By: iamoatx
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 7 February 2018 - 18:38 #1032633 Reply to:1032442
iamoatx's picture

ประสบการณ์ใช้มา Truemove H เปิดซิมใหม่ (เติมเงิน มารัว ๆ เลยจ้า) อีกสองค่ายก็มี แต่ไม่ค่อยหนักหน่วง ตอนนี้ใช้ Dtac ตอนนี้ไม่เจอเลย (แต่ก่อนหน้านี้เคยเจอ) ใช้ตอนนี้เจอแต่พวกโฆษณา LINE MOBILE