Tags:
Forums: 

กำลังตามหาเพื่อนร่วมทีม สาย Graphic Design/UX Designer ต้องการเพื่อนร่วมทีมร่วมอุดมการณ์ เป็น co-founder สาย Graphic Design/ UX Designer สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ ที่มีความต้องการที่จะร่วมทีม startup เกี่ยวกับเด็กและของเล่น มีความตั้งใจ ขยัน มีความอดทนต่อการทำงาน มีความต้องการหาประสบการณ์ที่ท้าทาย และต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ไปด้วยกัน และสามารถให้เวลาในการทำงานด้วยกันในระยะยาวได้โดยไม่ติดขัด และเต็มที่กับงาน
รบกวนinbox หรือส่งประวัติส่วนตัวหรือผลงานมาที่ อีเมล์ beecosbj@hotmail.com , Line ID : bewjura ด่วน!!
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 1.ได้ออกแบบและทำงานที่ตัวเองรัก
2.ได้รับประสบการณ์ทำธุรกิจของเล่นร่วมกัน
หน้าที่
1.ออกแบบเว็บไซต์ โลโก้ ธีมสี การจัดวาง ดูในเรื่องของงานออกแบบทั้งหมด วางโครงสร้างของเว็บไซต์ การวางความสัมพันธ์ของเนื้อหา การวางแผนว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอย่างไร ออกแบบการทดสอบการใช้งาน การทำ A/B test และการวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ลงมือทำออกมาเป็นผลงาน
2.ออกแบบประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานประทับใจ ออกแบบที่เน้นการแก้ปัญหาได้
3.ตัดต่อ แต่งภาพและวิดีโอให่น่าสนใจ
4.ให้คำแนะนำและรับผิดชอบงานตัวเองอย่างเต็มที่
5.ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สามารถให้เวลาในการทำงานด้วยกันได้โดยไม่ติดขัด
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 24-32 ปี
- สามารถเข้าร่วมสัมมนาและโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพได้
- สามารถทนต่อความยากลำบากในการทำงานได้ มีความพร้อมในการทำงาน
- มีประสบการณ์การทำงาน ด้าน Graphic Design/UX Designer
- มีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ และมีความคิดสร้างสรรค์
- เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน อดทน และรักในสิ่งที่ทำ ลุยงาน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีทัศนคติที่ดี เปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
- มีความต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- เป็นคนหัวคิดทันสมัย และชอบลงมือทำ มีความต้องการเรียนรู้และลงมือทำให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมา
รบกวนinbox หรือส่งประวัติส่วนตัวหรือผลงานมาที่ อีเมล์ beecosbj@hotmail.com , Line ID : bewjura ด่วน!!!

Get latest news from Blognone