Tags:
Forums: 

alt="customLogo.png"

101 GLOBAL Co., Ltd.

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม - ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Network Operation Support (NOS) ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน!!! โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.(ดินแดง) หลายอัตรา
2.(ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ) หลายอัตรา
3.(จังหวัดนนทบุรี) หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแล
ทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้
งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้
2. ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
3. รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน
โครงข่าย Network
4. ดูแล ตรวจสอบ/แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Network
5. ลงบันทึกวันเวลาการเข้าทำงานที่ไซด์โครงการ และส่งบันทึกดังกล่าวให้
ลูกค้าตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
6. ถ่ายทอดความรู้ระหว่างการทำงาน (On the Job Training) ให้กับลูกค้า
7. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการ
สื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการดูแลโครงข่าย (Network) ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
3. มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN
4. สามารถจัดการงานด้านเอกสารได้ดี
5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
8. มีจิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
9. สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน

ผู้สมัครมี CCNA Certified จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ของขวัญวันเกิดพนักงาน
4. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. กระเช้าเยี่ยมไข้
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
8. วันลากิจ
9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
10.ชุดยูนิฟอร์ม(บางตำแหน่ง)
11.สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

alt="ad-101-1.jpg"

วิธีการสมัคร
 สมัครผ่านอีเมล : hr@101g.com
 สมัครผ่านไลน์ ไอดี : 101globalhr โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรงรวมทั้งสามารถนัด
สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลทางไลน์ หรือทาง Skype ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
101 GLOBAL Co., Ltd.
338 ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 089-9999-9979 กด 5 (จ – ศ เวลา 09.00 – 16.00 น. ) , 02-276-6101
มือถือ : 061-413-6849 หรือ 061-413-6848
Email : hr@101g.com
Website : 101g.com

การเดินทาง
MRT. สุทธิสารประตู 2
สายรถเมล์ที่ผ่านถนนรัชดาภิเษก สาย 73ก 136 137 172 179 185 206 514 517 528 529 541

Get latest news from Blognone
By: HR101global on 24 January 2018 - 10:27 #1029979

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ สนใจอีเมลสมัครได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 24 January 2018 - 10:29 #1029980

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 24 January 2018 - 10:29 #1029981

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 26 January 2018 - 15:04 #1030401

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 29 January 2018 - 17:03 #1030699

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 5 February 2018 - 10:08 #1032215

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้ที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 12 February 2018 - 11:34 #1033146

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 14 February 2018 - 09:46 #1033518

ยังเปิดรับอยู่นะครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 26 February 2018 - 14:23 #1035658

ยังเปิดรับอยู่นะครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 27 February 2018 - 09:44 #1035815

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครด่วนอยู่ครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 28 February 2018 - 15:38 #1036096

ยังเปิดรับอยู่นะครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 28 February 2018 - 15:38 #1036097

ยังเปิดรับอยู่นะครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 28 February 2018 - 15:39 #1036098

ยังเปิดรับอยู่นะครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 2 March 2018 - 10:47 #1036367

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 5 March 2018 - 11:49 #1036673

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครด่วนอยู่ครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 6 March 2018 - 10:03 #1036832

ยังเปิดรับอยู่นะครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับที่ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 12 March 2018 - 14:34 #1037877

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department

By: HR101global on 19 March 2018 - 11:33 #1039094

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครด่วนอยู่ครับ ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อม CV ทางอีเมลได้เลยครับ : hr@101g.com


Human Resouces Department