Tags:
Forums: 

สวัสดีครับ ที่ ARINCARE เรากำลังสร้าง Healthcare Platform ที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพและระบบสาธารณสุขสำหรับคนไทย เรามีความต้องการที่จะขยายทีมงานเพื่อรองรับการเติบโตและโปรเจ็คใหม่ๆที่กำลังเข้ามาครับ =)

No Description

และล่าสุดเราเป็น 1 ในทีมที่ชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2017

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Developer Team Lead

Responsibility
ดูแลและบริหารทีมงาน Developer ในการพัฒนา Platform ของ Arincare รวมทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาระบบด้วย PHP และ Laravel Framework
 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้ MySQL server
 • สามารถจัดการตารางการทำงาน มีประสบการณ์ในการนำ process กระบวนการพัฒนา Software รูปแบบต่างๆเข้าใช้ในทีม
 • สามารถ Review และแนะนำสิ่งต่างๆให้ทีมพัฒนาได้ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพงานเช่น Code Quality
 • มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้ดี
 • สื่อสารกับทีม co-founder และทีมอื่นๆ เพื่อทำงานร่วมกันได้ดี
 • มีประสบการณ์ใช้ Git สำหรับ Version Control และ deployment
 • มี Growth mindset ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
 • มีรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์การใช้ AWS

PHP Developer

Responsibility
พัฒนาระบบ Platform ของ Arincare ให้กับผู้ใช้งานร่วมกับทีมงานตั้งแต่ Code, Test, และการ Deploy ระบบ

 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาระบบด้วย PHP และ Laravel Framework
 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้ MySQL server
 • มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้ดี
 • เขียน Unit Test หรือเข้าใจวิธีการพัฒนาระบบด้วยการทำ TDD
 • มีประสบการณ์ใช้ Git สำหรับ Version Control และ deployment
 • มี Growth mindset ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
 • มีรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์การใช้ AWS พิจารณาเป็นพิเศษ

DevOps Engineer

Responsibility
ออกแบบและสร้าง Workflow ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ Code, Test, Deploy และดูแล Infrastructure ของ platform ให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • สามารถใช้ Unix/Linux ได้อย่างชำนาญ
 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้ Amazon Web Services
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Process และทำระบบ Continuous Integration (CI)
 • มีความเข้าใจและสามารถขึ้นระบบ Jenkins, Docker Container เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ใช้ Git สำหรับ Version Control และ deployment
 • มี Growth mindset ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
 • เขียนโปรแกรมด้วย PHP ได้ (ถ้ามีประสบการณ์การใช้ Laravel พิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการสมัคร: กรุณาส่ง resume และแนะนำตัวเองมาที่ ceo@arincare.com

Get latest news from Blognone
By: teera.tk on 7 December 2017 - 22:34 #1022706

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: teera.tk on 8 December 2017 - 19:22 #1022855

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: teera.tk on 12 December 2017 - 21:21 #1023428

ยังเปิดรับอยู่นะครับ