Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

รัฐโคโลราโดสั่งปรับ Uber เป็นเงิน 8.9 ล้านดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่า Uber ได้ปล่อยให้คนขับรถ 57 คนไปขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

Colorado Public Utilities Commission กล่าวว่า จากผลการสอบสวนการฝ่าฝืน พบว่าผู้ขับรถของ Uber บางคนเคยมีความผิดทางอาญา, มีความผิดเกี่ยวกับการขับรถ และถูกเพิกถอนใบขับขี่ เป็นการแสดงว่าการตรวจสอบประวัติเบื้องหลังผู้ขับรถของ Uber บกพร่อง ซึ่งผู้ขับรถเหล่านี้ควรจะถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย แต่ Uber กลับให้คนเหล่านี้ขับรถ การกระทำลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารได้

ส่วนฝั่ง Uber กล่าวว่า ทางบริษัทได้ตรวจพบความบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบในโคโลราโด ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ขับรถจำนวนน้อย และทางบริษัทได้เริ่มการแก้ปัญหาดังกล่าวทันที

Denver Post ได้รายงานว่าทางรัฐก็ได้ตรวจสอบ Lyft คู่แข่งของ Uber เช่นกัน แต่ไม่พบปัญหาเช่นเดียวกับที่ Uber พบ

ที่มา - Reuters, TechCrunch

No Description

ภาพจาก Uber

Get latest news from Blognone