Tags:
Node Thumbnail

สนามบินในสหรัฐหลายสนามบินจะมีการกำหนดจุดรับส่งสำหรับบริการ Ride-Hailing อย่าง Uber และ Lyft เอาไว้ แตกต่างกับในตัวเมืองที่ไม่มี ซึ่งก็อาจจะสร้างปัญหาในแง่ของการจราจรโดยเฉพาะอย่างในซาน ฟรานซิสโกที่การจราจรค่อนข้างคับคั่ง

ล่าสุดเทศบาลซานฟรานซิสโกได้พูดคุยและตกลงกับ Uber และ Lyft ในการจัดสรรและกำหนดพื้นที่สำหรับจอดรับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ของตัวเมืองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจร โดยคนขับจะรู้ได้จากตำแหน่งที่แสดงขึ้นมาบนแอป ขณะที่ Uber และ Lyft จะให้ข้อมูลการจราจรกับเทศบาลเเพื่อจัดการแก้ปัญหารถติดและเป็นการยืนยันอ้อมๆ ว่าทั้งสองบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลง

alt="san-francisco-2258712_960_720"
ภาพจาก Pixabay

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone