Tags:
Forums: 

บริษัท โซลูนิค จำกัด เป็นบริษัทผลิตและพัฒนาโปรแกรมของซอฟท์แวร์ต่างๆให้กับลูกค้า ภายในและนอกประเทศ โดยส่วนใหญ่ทางเราจะพัฒนาโปรแกรมด้านอุตสาหกรรมทางท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะนี้ทางบริษัทมีความต้องการจะรับสมัครโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์และความสามารถที่จะมาช่วยให้บริษัทเจริญเติบโตต่อไป

ชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป)
เงินเดือน : 40,000 - 60,000 บาท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- เขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการ ของลูกค้า
- ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , IT, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เป็นชาย หรือ หญิง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-สามารถพัฒนา software โดยใช้ JAVA , Spring Framework , CSS Framework , JSP , AJAX , jQuery HTML , XML , Oracle DB ได้
-สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากลุ่มหรือทำงานเดี่ยวได้ดี
-ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน Travel Solutions จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พอใช้ได้

สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ประกันสังคม
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- เงินโบนัสตามผลงาน
- Snack Bar
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- วันหยุดพิเศษ

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง Email
info@solunic.com
jooh@solunic.com
pound@solunic.com

ที่อยู่ 9/212 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-717-2219 หรือ 081-6843636 (บริษัทจะอยู่ติดกับแอร์พอร์ตลิ้งค์รามคำแหง)

Get latest news from Blognone