Tags:
Node Thumbnail

อาชีพด้านการพัฒนาเกมได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดไมโครซอฟท์ออสเตรเลีย ร่วมมือกับสถาบัน Academy of Interactive Entertainment (AIE) จัดงานอบรม Xbox Academy ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ซิดนีย์

AIE เป็นสถาบันการศึกษาด้านเกมและแอนิเมชันของออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว (เปิดปี 1996) และมีสาขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย สถาบันมีความร่วมมือกับทั้ง Microsoft และ Sony ส่วนการอบรมครั้งนี้ก็ใช้บุคลากรของ AIE มาเป็นผู้สอน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่ยังไม่เข้าระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้รู้ว่าโลกของการพัฒนาเกมเป็นอย่างไร (เข้าอบรมแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก AIE ด้วย)

เนื้อหาที่อบรมแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือ การออกแบบเกม การเขียนโปรแกรมเกม และการพัฒนาเกมบน Xbox One ส่วนเครื่องมือหลักที่ใช้สอนคือ Unity และ UWP

ฝั่งของ PlayStation ก็มีโครงการเกี่ยวกับการสอนพัฒนาเกมเช่นกัน ในชื่อ PlayStation First

ที่มา - Gamespot

No Description

Get latest news from Blognone