Tags:
Node Thumbnail

Google ได้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบของรถยนต์ไร้คนขับ โดยระบบที่ว่านี้คือระบบตรวจจับรถฉุกเฉินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

รถฉุกเฉินที่ว่านี้ อาจเป็นรถตำรวจ, รถดับเพลิง หรือรถพยาบาลก็ได้ ด้วยเหตุจากการปฏิบัติงานเป็นการฉุกเฉิน รถเหล่านี้อาจมีการแล่นที่ไม่เป็นไปตามกฎจราจรปกติ และเพื่อให้รถยนต์ไร้คนขับได้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดา มันจึงต้องมีวิธีการตรวจจับรถฉุกเฉินเหล่านี้เพื่อให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถตัดสินใจและคิดเองได้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อเจอกับรถฉุกเฉิน ซึ่งอาจเป็นการชะลอความเร็วและจอดชิดไหล่ทาง หรืออาจเป็นหลบเพื่อให้ทาง ขึ้นอยู่กับกรณี

alt="upic.me"

วิธีที่รถยนต์ไร้คนขับจะตรวจจับรถฉุกเฉินได้นั้น ก็อาศัยการตรวจจับแสงไฟสัญญาณด้วยกล้องถ่ายภาพ รถยนต์ไร้คนขับจะแยกแยะแสงไฟจากรถฉุกเฉินโดยไม่สับสนกับไฟสัญญาณจราจรและแสงไฟจากแหล่งอื่น (เช่น ดวงอาทิตย์, ป้ายโฆษณา) ด้วยการตรวจจับด้วยสีและรูปแบบของการกะพริบที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับรถฉุกเฉินแต่ละประเภท เป็นว่าไฟสัญญาณของรถตำรวจในสหรัฐอเมริกา จะเป็นไฟสีแดงและน้ำเงินกระพริบสลับกันเรียงกัน 4 ดวง และด้วยอัลกอริทึมที่สามารถแยกแยะรูปแบบแสงไฟในลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถเรียนรู้ได้ว่ารถคันที่มันมองเห็นนั้นคือรถฉุกเฉินเพียงอย่างเดียว แต่ยังรู้ได้ด้วยว่าเป็นรถประเภทไหน (รถตำรวจ, รถดับเพลิง, รถพยาบาล ฯลฯ)

alt="upic.me"

ก็น่าคิดว่าแล้วในสักวันหนึ่ง จะมีการนำรถไร้คนขับมาใช้งานเป็นรถฉุกเฉินได้บ้างไหม

ที่มา - PatentYogi, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Get latest news from Blognone

Comments

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 11 September 2016 - 23:08 #939320
LazarusSP1's picture

ขอฟีเจอร์นี้ เป็นฟีเจอร์บังคับ ในรถยนต์ (ที่มีคนขับ) ในประเทศไทยได้ไหมครับ ทุกวันนี้ปวดหัวกับรถมีคนขับ มากๆ

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 12 September 2016 - 09:41 #939372
darthvader's picture

จดเปลี่ย​น​เลนต์​เปิดไฟเลี้ยวด้วยไหม

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 12 September 2016 - 09:54 #939373
darthvader's picture

-ซ้ำ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 12 September 2016 - 10:04 #939378
panurat2000's picture

ซึ่งอาจเป็นการชลอความเร็ว

ชลอ => ชะลอ

และรูปแบบของการกระพริบที่กำหนดไว้

จะเป็นไฟสีแดงและน้ำเงินกระพริบสลับกัน

กระพริบ => กะพริบ

By: tanapon on 12 September 2016 - 11:01 #939413
tanapon's picture

บางประเทศ แค่มีเงินก็ขอรถฉุกเฉินนำได้แล้ว ชาวบ้านคงหลบกันระนาว