Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งก็คือ เมื่อผู้ใช้เดินทางออกไปต่างประเทศแล้ว คอนเทนต์ที่เห็นในบริการก็จะเป็นคอนเทนต์เหมือนของประเทศที่เดินทางไป รวมถึงภาษาก็จะเป็นภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ตอนนี้ EU ได้ออกกฎใหม่ โดยมีใจความสำคัญคือบริการที่บอกรับสมาชิกทั้งหลายจะต้องแสดงเนื้อหาให้ผู้ใช้เหมือนกับอยู่ที่บ้าน แม้ว่าจะเดินทางไปประเทศใดก็ตามในประเทศสมาชิกเป็นการชั่วคราว เช่น หากนักเดินทางชาวอังกฤษเดินทางไปสเปนในช่วงลาพักร้อน ก็ต้องได้ดูเนื้อหาของ Netflix เหมือนกับตอนอยู่บ้านที่อังกฤษทุกประการ

เมื่อกฎนี้ออกมาแล้วผู้ให้บริการจะต้องเปลี่ยนวิธียืนยันตัวตนของผู้ใช้ เนื่องจากไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบด้วยที่อยู่ได้อีกต่อไปแล้ว ซึ่งมีบริการที่กระทบเต็มๆ เช่น Netflix, Sky, Canal+ โดยคาดว่ากฏนี้น่าจะบังคับใช้ได้ในปี 2017 พร้อมกับการยกเลิกค่าบริการโรมมิ่ง ซึ่งอยู่ในแผนการทลายกำแพงออนไลน์ในสหภาพยุโรป

ที่มา - Engadget, Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 May 2016 - 07:40 #911973
panurat2000's picture

กฏ => กฎ

เช็ค => เช็ก

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 15 May 2016 - 12:48 #912005

มุดได้สินะ =w=

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 15 May 2016 - 13:06 #912009

ตามข่าวคือไม่ต้องมุดครับ ถ้าต้องมุดน่าจะเป็นตอนสร้าง account แต่ถ้าใช้วิธีตรวจจากเลขบัตร visa ก็ตัวใครตัวมัน