Tags:
Node Thumbnail

Satya Nadella เพิ่งได้เป็นซีอีโอของไมโครซอฟท์ไม่นาน เขาก็มีแขกคนสำคัญคือ Marissa Mayer ซีอีโอของยาฮูที่เดินทางมาเยี่ยมเขาถึงถิ่น

ตามข่าวบอกว่า Mayer ให้คำแนะนำแก่ Nadella จากประสบการณ์การเป็นซีอีโอของเธอ (และต้องฟื้นกิจการของบริษัทเหมือนๆ กัน) แต่ประเด็นสำคัญที่ Mayer ต้องการคุยคือยาฮูอยากยกเลิกข้อตกลงเรื่อง search ที่เซ็นไว้กับไมโครซอฟท์ (ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี นับจากปี 2009)

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าฝั่งของไมโครซอฟท์มองอย่างไร แต่ซีอีโอทั้งสองคนก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในฐานะคู่แข่ง เพราะ Mayer เคยเป็นคนคุม Google Search ในช่วงเวลาเดียวกับที่ Nadella คุม Bing

แนวทางหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่ามีความเป็นไปได้คือยาฮูซื้อ Bing มาเลย แต่โอกาสก็น้อยเพราะตอนนี้ไมโครซอฟท์จับ Bing ไปผูกกับบริการหลายๆ อย่างของบริษัทจนแยกขาดจากกันได้ยากแล้ว

ที่มา - Re/code

Get latest news from Blognone

Comments

By: StatusQuo
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 23 March 2014 - 14:55 #689866

"แนวทางหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่ามีความเป็นไปได้คือยาฮูซื้อ Bing มาเลย แต่โอกาสก็น้อยเพราะตอนนี้ไมโครซอฟท์จับ Bing ไปผูกกับบริการหลายๆ อย่างของบริษัทจนแยกขาดจากกันได้ยากแล้ว"

ถ้างั้นก็เอาตามแผนเดิมซื้อ yahoo แล้วให้ Mayer คุม yahoo+bing เหมือนเดิม

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 23 March 2014 - 16:16 #689878 Reply to:689866
darthvader's picture

เชียร์ ให้ซื้อ Yahoo เหมือนกัน แล้วให้ Mayer คุม แต่ก็นะคงแพงอยู่มาก // ขอบคุณสำหรับข่าว

By: menu_dot on 23 March 2014 - 17:30 #689894

ผมไม่อยากให้ซื้อ Yahoo ครับ อยากเห็น CEO สองคนแสดงฝีมือ บริษัทแข่งขันกันเยอะ โลกก้าวหน้า กว่ามีเจ้าใหญ่ที่เดียว ได้ศึกษาการพลิกฟื้นสองแบบด้วย